Hero foto Druten

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Druten

Naam Naam

Han Blok en Froukje Balk

Woonplaats Woonplaats

Horssen

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

6000 m2

Trots op Trots op

De zeer diverse beplanting en de diversiteit aan deelgebieden.

Dag van Open Erf op 25 mei

Deze ambassadeur doet mee aan de Dag van het Open Erf op zaterdag 25 mei. Laat je inspireren over biodiversiteit! Kom je ook?

 • Hoe laat: 10:0017:00 uur
 • Wat is er te zien op het erf: twaalf kleine biotoopjes (zie ook zijn portret)
 • Bijzonderheden: rondleiding en verhaal over principes om biodiversiteit te bevorderen 
 • Aanmelden: meld je vooraf aan bij de ambassadeur, dan stuurt de ambassadeur je het adres van de locatie.

Grote diversiteit op het terrein

Het terrein van Han en Froukje bestaat uit een grote diversiteit aan elementen:

 • Woning (gerenoveerde boerderij) met twee schuren en terras
 • Moestuin (150 m²)
 • Vier Bloemperken en borders elk 100 à 150 m³
 • Perk met bessen, appels, peren, bramen, frambozen
 • Grasweide met ezels en diverse bomen, (zeer droog in zomer en nat in winter) (4000 m²)
 • Sloot met berm, knotwilgen en varens. Droog in zomer nat in winter (ca 200 m)
 • Bonte berm met hellend talud tussen sloot en weiland (ca 300 m)
 • Bosrand met diverse soorten bomen en heesters (ca 200 m)
 • Rotstuin met vijver en moerasdeel (150 m²)
 • Bos met gevarieerde ondergroei (500 m²)
PN Druten

Beplanting

De beplanting is zeer divers, maar niet exclusief inheems. De bonte berm wordt extensief beheerd, waarbij het maaisel één à twee keer per jaar aan de ezels wordt gevoerd. Er treedt nauwelijks of geen verschraling op, waardoor grassen neigen te overheersen.
De bloei van diverse soorten doorloopt in fasen en is vanaf eind april tot eind mei, zeer fraai. In augustus heeft de tuin te lijden van droogte.

Ezels

De vier ezels krijgen droge korrels en hooi bijgevoerd. De droge mest blijft voor de helft op het land, de rest gaat naar de moestuin.

PN Druten

De ondergrond

De ondergrond is zand met op circa 1 meter diepte een dunne kleilaag en daaronder weer 100 of meer meter zand. In de zomer is beregening nodig uit een puls van circa 510 meter diep.

Nitraat

Dit grondwater bevat 50 mg Nitraat net als in de rest van Horssen. De concentratie is al 22 jaar gelijk. De oorsprong van het nitraat is niet bekend. Het perceel is minstens 25 jaar niet bemest met extra stikstof of fosfaat en er is geen directe inspoeling van meststoffen vanuit de omgeving.
Vanwege grote hoeveelheid varkenshouderijen in de wijdere omgeving is er in Horssen wel depositie van stikstof.

PN Druten met kerkuil

Contact opnemen?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Contact