Boerderij de Zuiderstee Anne Jan en Rinske Voerman bron Margreet Vloon LR

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Harderwijk

Naam Naam

Anne Jan en Rinske Voerman

Woonplaats Woonplaats

Hierden

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Sinds 2022

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

1,5 ha

Trots op Trots op

Hoogstamfruitboomgaard en de samenwerking met de boerderijwerkgroep

Kruidenrijke akker

Op ons bouwland verbouwen we wintergerst. Om het gewas heen zaaien we een kruidenrijke akkerrand. Het is erop gericht om een oogstbaar gewas te verbouwen met natuurinclusieve voorwaardes. De gerstkorrel gebruiken we als veevoer en het stro kunnen we gebruiken in de stal bij ons vee. Daarna kan de stalmest weer op ons land worden gebracht en zo proberen we een cyclus op ons bedrijf te creëren.

Motivatie

We leveren graag onze bijdrage aan de biodiversiteit in Nederland. Wij hebben zelf nog veel te leren en werken daarom graag samen met andere geïnteresseerden. Ook vinden we het leuk als we anderen kunnen inspireren.

Hoogstamboomgaard

Onze boomgaard is nu een jaar oud. Hij staat vol met oude rassen zoals de Lemoenappel, Lunterse Pippeling, de Groninger Kroon, de Oranjepeer en de dubbele Boerenwitte pruim. Een van onze vrijwilligers heeft bij SLG een cursus gevolgd voor het snoeien van hoogstamfruit en deze kennis heeft zij weer met de anderen gedeeld. Zo konden we samen oefenen op onze fruitbomen en het geleerde meteen in praktijk brengen.

Diverse hagen

Onze hagen bestaan uit veel verschillende soorten die voedsel en beschutting bieden. Denk dan onder andere aan de meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, hazelaar, egelantier, mispel, rode kornoelje, Gelderse roos en de hondsroos. Sommigen hagen beheren we als knip- en scheerheg, anderen mogen als struweelhaag vrij uitgroeien.
Als experiment hebben we als afscheiding een haag gepoot en gevlochten van wilg. De takken zijn van een boom geknot en direct gepoot, ze sloegen goed aan.

Vogelbosjes

Op de hoeken van ons bouwland zijn twee vogelbosjes aangeplant.

Nestkasten

We hebben samen met onze vrijwilligers nestkasten gemaakt voor vleermuizen. Ook hebben we een nestkast voor een steenuil. Uit onderzoek door een kenner bleek dat de kerkuil al dichtbij ons in de buurt nestelt, dus die laten we lekker op zijn plek. Daarom proberen wij ruimte te bieden aan de steenuil.

Wat zou je graag willen leren en/​of delen?

Het woord biodiversiteit is erg in trek op het moment. Wij doen allerlei dingen op ons erf om vogels en andere dieren te trekken en te houden. Wij hebben een boerderij zoals je dat van vroeger kent: verschillende soorten vee (koeien, schapen, kippen, kleinvee), kleinschalige akkerbouw en een moestuin. Wij hopen te laten zien dat de landbouw en biodiversiteit prima samen gaan.

Wij staan open voor ideeën van anderen. In onze boerderijwerkgroep leren we ook veel van elkaar en gaan wij graag aan de slag met ideeën van onze vrijwilligers. We wisselen nieuwtjes en kennis uit, we motiveren elkaar en we hebben het vooral gezellig samen.

Contact opnemen?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Contact