Hero foto PN Wijchen

Portret Ambassadeur praktijknetwerk Wijchen

Naam Naam

Bert van den Hoogen

Woonplaats Woonplaats

Wijchen

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein

Sinds 2009

Oppervlakte eigen terrein Oppervlakte eigen terrein

Landgoed 11 ha waarvan ruim 5 ha in eigendom

Trots op Trots op

De realisatie van de hoeveelheid aan natuur en vele vogelsoorten. Broedgevallen van steenuil, kerkuil, bosuil en torenvalk. Havik op 100 meter. Ook de das ,reeën en hazen zijn dagelijkse gasten.

Maasduin

Ons terrein ligt op een Maasduin, dus de bodem is zanderig. Ook is een deel van het perceel ontgraven. De grond is sinds 1950 in familiebezit. Eerst als gemengd bedrijf met koeien varkens en weiland, later varkenshouderij met akkerbouw. Wij zijn in 1980 begonnen met een stukje vollegrondtuinbouw en langzaam gegroeid naar glastuinbouwaardbeien. Ook hebben we de mogelijkheid gehad om de rest van de grond aan te kopen. In de streekvisie Wijchen 2000 – 2025 werd de mogelijkheid geboden om het tuinbouwbedrijf om te vormen in 11 ha natuur met 2 landhuizen.

PN Wijchen

Das en kamsalamander

Het geheel is specifiek ingericht voor das en kamsalamander. Dit geeft meteen ruimte aan veel andere dieren. Er zijn 4 kleine hoogstamboomgaarden aangelegd. Er is een poel gegraven en een natuurvriendelijke oever langs een watergang aangelegd. Deze dragen bij aan de hoeveelheid amfibieën, insecten en vogels.

PN Wijchen

Bloemrijk weiland en kleine bosperceel

Een deel van het perceel is ontdaan van de stikstofrijke toplaag en is nu schraal grasland. Dit draagt bij aan vlinders, sprinkhanen, bijen etc. De bospercelen zijn allen omzoomd met inheemse beplanting en het bosperceel bestaat uit eiken, linden, veldesdoorn, ratelpopulier en berken. Door de afwisseling van bos en weide zie je een grote hoeveelheid aan verschillende vogels en zoogdieren. Deze kunnen foerageren en hebben voldoende schuilplekken.

PN Wijchen

Lanen

Wij hebben de lanenstructuur die hier van oudsher was, teruggebracht op ons landgoed.

Motivatie

Mijn motivatie is om mensen die wat aan natuuruitbreiding willen doen te enthousiasmeren en te laten zien wat er mogelijk is.

Wat zou je graag willen leren en/​of delen?

Graag wil ik mensen laten zien dat je met een goed plan veel kunt bereiken en veel kunt genieten van alles wat groeit en bloeit en leeft.

Contact opnemen?

Neem contact op met deze ambassadeur.

Contact