Header Boerderij de Zuiderstee bron Margreet Vloon LR

Portret Boerderij de Zuiderstee

Naam Naam

Boerderij de Zuiderstee in Hierden

Oppervlakte Oppervlakte

Huiskavel 1,4 ha, 36 ha pacht van Natuurmonumenten, 6 ha overige pacht

Bedrijfstype Bedrijfstype

Natuurbeheer met 70 fokschapen en 10 zoogkoeien (merendeel Brandrood)

Bijzonderheden/ teelten Bijzonderheden/ teelten

Bedrijf in ontwikkeling. Verkoop van vlees en hooi. In de toekomst ook verkoop van producten uit moestuin via een coöperatie.

Landschapstype Landschapstype

Kampenlandschap, percentage landschapselementen op huiskavel gaat van 6 % naar 32 % na uitvoering plannen

Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk

Oprichting Boerderijwerkgroep: eerste buitenwerkdag sinds december 2022

Boerderij de Zuiderstee in Hierden is volop in ontwikkeling. Op dit moment hebben Anne Jan en Rinske Voerman 70 schapen, ze willen dat in de toekomst uitbreiden naar 150 – 200 ooien. De schapen grazen in een gebied van Natuurmonumenten, waar ze ingezet worden voor natuurbeheer. De huiskavel is nu nog vrij kaal, het plan is om een moestuin aan te leggen met directe verkoop én om bomen en struiken aan te planten. De eerste stap is gezet: samen met vrijwilligers hebben de boeren een hoogstamboomgaard en struweelhagen aangeplant.

Boerderij de Zuiderstee Anne Jan en Rinske Voerman bron Margreet Vloon LRheaderPN Bron: Margreet Vloon Anne Jan en Rinske Voerman

Anne Jan was er al jong van overtuigd dat hij boer wilde worden. Tijdens zijn opleiding aan de landbouwschool leerde hij de boeren in de omgeving van Hierden kennen en ging hij zijn eerste schapen en koeien houden. Na zo’n 20 jaar gebruik te hebben gemaakt van de grond en de gebouwen, hebben Anne Jan en Rinske het bedrijf in de afgelopen jaren kunnen overnemen. Ze hopen in de zomer van 2023 met hun drie kinderen ‑een vierde is op komst- in de woning te trekken.

Steenuil in de hoogstamboomgaard

De huiskavel is op dit moment nog vooral praktisch en sober ingericht, het is er stil en zijn er weinig insecten en vogels. Adviseur Eward Timmerman van SLG heeft een biodiversiteitsplan voor de huiskavel van 1,4 hectare gemaakt. Knotbomen, hagen en heggen brengen de oude lijnen in het landschap terug. Er komt een vogelbosje en hopelijk vindt de steenuil weer een plekje in de hoogstamboomgaard. Bij de aanleg van de moestuin staan Anne Jan en Rinske open voor ideeën van vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen.

"Ik wil er wel aan mee werken om meer biodiversiteit te brengen in de streek."

De Zuiderstee citaat vrijwilliger Sandra bron Margreet Vloon
Sandra Krens
vrijwilliger Boerderij de Zuiderstee

Sandra Krens hielp mee met het planten van de appel- peren en pruimenbomen. Ze woont nog niet zo lang in Hierden en is op zoek naar lokaal geproduceerd eten. De plannen van de Zuiderstee voor het verbouwen van lokale groente en verkoop via de coöperatie in oprichting spreken haar wel aan: Ik wil er wel aan mee werken om meer biodiversiteit te brengen in de streek.”

Steenuil bronverm Wim Weenink 5

Burgers willen bijdragen aan transitie in de landbouw

Op de eerste buitenwerkdag zijn zeven mensen uit Hierden en Harderwijk afgekomen. Samen met de boeren hebben ze op een koude winterse decembermiddag 15 hoogstamfruitbomen aangeplant. In februari hebben de vrijwilligers van de Boerderijwerkgroep een gemengde struweelhaag aangeplant. Anne Jan blikt terug: Tijdens werkdagen met vrijwilligers, kunnen we laten zien dat we in de landbouw ook positieve dingen doen. Dat deze mensen een steentje willen bijdragen, dat vind ik wel heel bijzonder.”

Elke boer die probeert anders te gaan werken, spreekt mij aan. De transitie in de landbouw is hard nodig, daar werk ik als burger graag aan mee.

De Zuiderstee citaat vrijwilliger Louis bron Margreet Vloon
Louis Boer
Vrijwilliger Boerderij de Zuiderstee

Vrijwilliger Louis Boer is enthousiast over de Zuiderstee: Elke boer die probeert anders te gaan werken, spreekt mij aan. We moeten toe naar een verdienmodel voor boeren die op een goede manier werken. De transitie in de landbouw is hard nodig, daar werk ik als burger graag aan mee.”

De zuiderstee schapen

Boeren mét de natuur

Behalve de schapen grazen de tien Brandrode koeien van de Zuiderstee in het natuurgebied van 36 hectare. Ook daar is het nodige landschapswerk te doen voor de vrijwilligers van de Boerderijwerkgroep, zoals rietmaaien en de natte hoeken vrijmaken van begroeiing.

Wij willen boeren mét de natuur, niet tegen de natuur.

De Zuiderstee citaat boer Anne Jan bron Margreet Vloon
Anne Jan Voerman
boer Boerderij de Zuiderstee

Boeren met de natuur, dat is wat de boeren van de Zuiderstee doen. Anne Jan: Als je goed kijkt, dan zie je wat werkt en wat niet. Vroeger gebruikte ik kunstmest: de schapen hadden dunne mest, dat bleef in de wol hangen waardoor ze maden kregen. Toen ik stopte met kunstmest kregen ze normale keutels en waren de problemen voorbij. Dat is wat ik bedoel met boeren mét de natuur en niet tegen de natuur.”

Boerderijwerkgroep de Zuiderstee Bron: bron Margreet Vloon

Dit project is onderdeel van Platform Natuurinclusieve landbouw.