201026 HD122 De Groote Stroe Stroe bewerkt

Portret Geitenhouderij De Groote Stroe

Naam Naam

Geitenhouderij De Groote Stroe

Oppervlakte Oppervlakte

9 hectare

Bedrijfstype Bedrijfstype

Biologische geitenhouderij en kaasmakerij

Teelten/bijzonderheden Teelten/bijzonderheden

Kruidenrijk grasland / kaas onder het merk Stroese dame

Landschapstype Landschapstype

Kampenlandschap, 30 % landschapselementen op het bedrijf

Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk

Oprichting Boerderijwerkgroep in ontwikkeling

Kijk eens, het eerste appeltje! En nog één. Het zijn er wel zeven!’ Biologisch geitenhouder Harry van Wenum van de Groote Stroe uit Stroe (Garderen) is opgetogen over de eerste appeltjes in de nieuwe hoogstamboomgaard. In de boomgaard groeien oude rassen zoals Lunterse Pippeling. Vroeger had elke boerderij een boomgaard. Mijn voorouders dus ook. Magda en ik wilden die traditie al heel lang in ere herstellen. Maar hoe? SLG heeft ons daarbij fantastisch geholpen.’ Magda Scholte is net klaar met het kaasmaken en komt aangelopen. Ze vult aan: De boomgaard is echt een cadeautje. Wij kunnen er uit tijdgebrek niet zo over nadenken. Bovendien missen we de kennis om er een aan te leggen.’ Harry: En dan organiseert SLG ook nog eens een dag met vrijwilligers om alle boompjes erin te zetten.’

‘Dit is oude grond en dat vóelen wij’

201026 HD122 De Groote Stroe Stroe bewerkt
Harry van Wenum
Biologisch Geitenhouder op de Groote Stroe

Droge zomer

Als locatie voor de hoogstamboomgaard viel de keuze op de lammerweide. Bij warm weer hadden we moeite om de lammeren naar buiten te krijgen. Door de fruitbomen krijgen we op den duur meer schaduw’, legt Harry uit. Door de droge zomers sloegen niet alle nieuwe fruitbomen aan. Een deel is opnieuw aangeplant. Met aanvullende tips van SLG-adviseur Eward Timmerman weten ze nu hoe de boompjes makkelijker een volgende droge zomer kunnen doorstaan. Het plan is om in meer weilanden schaduwplekken te gaan maken. Timmerman: Als je in een weiland een grote boom, een linde bijvoorbeeld, plant en die opkroont zodat je eronder doorkijkt, creëer je bovendien diepte in het landschap.’

201026 HD147 De Groote Stroe Stroe bewerkt

Tweehonderd jaar

Met de houtwallen, de bosjes en het graslandbeheer met een dieper wortelend droogteresistent gras‑, klaver- en kruidenmengsel speelt hun bedrijf zo goed mogelijk in op klimaatverandering. Maar de vele landschapselementen koesteren Magda en Harry toch vooral om de natuur- en cultuurhistorische waarden. Magda: Om ons heen is een kaalslag in de landbouw gaande. De ecologische verbindingszones verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit. Als ons oude kampenlandschap ook nog eens zou verdwijnen, waar kunnen de dieren dan nog heen?’Harry: Het patroon van onze velden is nog hetzelfde als tweehonderd jaar geleden. Op oude kaarten zie je de houtwallen ingetekend die er nog steeds zijn. Net als de Groote Beek. Vroeger werden de boerderijen bij een beek geplaatst, want dan had je vers water. Helaas staat onze beek sinds vijf jaar droog. We hopen dat het waterschap hem weer watervoerend kan krijgen, hij is heel belangrijk voor de natuur. De beek, het beekdal, de hoge enggronden zijn allemaal eeuwenoude landschapselementen. Dit is oude grond en dat vóelen wij.’

Knabbelhaag

De vele houtwallen leverden vroeger hout voor de boerderij, nu knabbelen de geiten eraan. Harry: Geiten houden erg van wilg, eik, els en hazelaar. Het is goed voor ze. Het blad en de bast zitten vol mineralen. Hazelaar bijvoorbeeld bevat koper. Wilg is een natuurlijke pijnstiller en in eikenblad zit veel tannine, wat helpt tegen diarree.’ Harry en Magda willen graag de jonge knabbelhaag in de weide van hun twee zachtaardige bokken laten zien. Magda: Ook die is met hulp van SLG en vrijwilligers aangeplant. We zijn er superblij mee, de haag met onder meer meidoorn, roos, haagbeuk en hazelaar is echt een verrijking voor het landschap.’ Om dit kracht bij te zetten gebaart ze om zich heen: Wat is het hier prachtig, hè?’ Om dit landschap te onderhouden kunnen ze wel vaker hulp van vrijwilligers gebruiken. Het zou mooi zijn als de mensen die al eerder hebben geholpen een vaste vrijwilligersgroep gaan vormen die grotendeels zelfstandig, in afstemming met Magda en Harry, in het landschap aan de slag kan. Zelf doen ze er alles aan om het landschap te behouden. Onlangs hebben we met onze familie op aangrenzende gronden een landgoed opgericht en daarvoor ook een stukje bos bijgekocht. Ooit was het één geheel. Het voelt goed dat we nu als vierde generatie weer sterk met elkaar verbonden zijn.’

150521 WH186 Stroese Dame geitenkaas bewerkt A4

Help jij al mee?

Draag net als deze vrijwilligers bij aan de natuur in jouw buurt. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan projecten, cursussen of vrijwilligerswerk.

Wat lijkt jou leuk?