Weidevogelwerkgroep Rijswijkse Veld VANL TCW 2

Portret Weidevogelwerkgroep Rijswijkse Veld (VANL-TCW)

Opgericht in Opgericht in

2016

Aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers

10

Werkgebied Werkgebied

Het Rijswijkse Veld

Werkseizoen Werkseizoen

Half maart t/m juli

In 2016 werd het Rijswijkse Veld aangewezen als weidevogelkerngebied, twintig boeren doen mee aan het weidevogelbeheer in het 500 hectare grote gebied. De één heeft kruidenrijk grasland, de ander een uitgestelde maaidatum. Harrie Noordhuis werd coördinator van de Weidevogelwerkgroep. 

De vrijwilligersgroep bestaat uit 10 personen, ze gaan één keer in de week het veld in, op donderdagochtend. Het is een leuke en gezellige club. We doen alles collectief, we hebben een vast bankje bij een plas-dras gebied, daar drinken we samen koffie.

In dit filmpje laten de vrijwilligers zien hoe een werkdag eruit ziet:

Als je in het veld bent en je hoort en ziet de vogels, dat is geweldig. Een weide die geschikt is voor weidevogels, daar kan ik uren naar kijken. Dat moet wel in stand blijven.

Weidevogelwerkgroep Rijswijkse Veld VANL TCW 83
Harrie Noordhuis
Coördinator Weidevogelwerkgroep Rijswijkse Veld (VANL-TCW)

Begin maart, als het eerste kievitsei gevonden wordt, dan begint het te kriebelen. Half maart gaan we de eerste keer het veld in, begin juli is de laatste ronde. Als een boer wil maaien, gaan we eerst het veld in om te kijken of er nesten zitten, die markeren we dan. Als ze mest gaan verspreiden dekken we de nesten af met een nestpan.

We doen ook BTS-tellingen (Bruto Territoriaal Succes) voor onder andere de grutto. We gaan twee keer het veld in, de eerste keer om de broedparen van grutto’s en tureluur te tellen. De tweede keer om gezinnen te tellen. Dit jaar hadden we tijdens de broedpaartelling 45 gruttopaartjes en 17 tureluurpaartjes. Als we meer dan 65% gezinnen tellen, dan blijft de populatie in stand.

Help mee!

Enthousiast geworden? Neem contact op met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden en kom een keertje helpen!

Neem contact op