Product Dorpen in het Groen

Dorpen en kernen in het buitengebied zijn veelvuldig geïnteresseerd om de omgeving rond het dorp te verfraaien met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we graag samen met de lokale dorpsbelangenorganisaties, dorpsbewoners en grondeigenaren in het buitengebied om dit te bereiken. Dat doen we door de erven en omliggende terreinen van bewoners in het buitengebied te versterken met lokaal passende beplanting. Dit leid tot de aanplant van heggen/​hagen, knotbomen, hoogstamboomgaarden, houtsingels, vogelbosjes etc.

Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag werken we samen met de lokale dorpswerkgroep en begeleiden we het proces. Door het hele dorp te betrekken wordt veel bereikt. Het uiteindelijk resultaat: fraai ingerichte erven en een dorp wat trots is op het eigen landschap!

Hoe gaat het beplantingsproject Dorpen in het Groen in zijn werk?

1. Vooroverleg

SLG heeft een vooroverleg met de dorpsbelangenorganisatie en maakt werkafspraken.

2. Dorpsvoorlichtingsavond

Voorlichtingsavond met een presentatie over het landschap en de relatie met het erf, de geschiedenis van het boerenerf en de ecologie op het erf. De verdere stappen worden toegelicht alsook de voorwaarden voor deelname. Geïnteresseerden kunnen zich direct aanmelden voor deelname.

3. Veldbezoek

Na aanmelding maakt SLG een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek op locatie om de mogelijkheden goed door te spreken. In overleg met de grondeigenaar wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont.

4. Voorbereiden op het veldbezoek

Voorafgaand aan het advies kan de deelnemer zich voorbereiden en daarna zijn eigen wensen op papier zetten. Het advies gaat over landschappelijke beplanting en niet over het inrichten van de tuin. Hiervoor zijn speciale documenten op de website ontwikkeld:

  • Handreiking Dorpen in het Groen: een beplantingshandleiding speciaal voor het dorp gemaakt.
  • Schetspapier waarop deelnemer zijn wensen kan schetsen
  • Fruitlijst met soorten die geschikt zijn voor de grondsoort van het terrein

5. Opstellen conceptplan en akkoord deelnemer

De deelnemer ontvangt een conceptplan met daarin aangegeven de locatie van de nieuw te realiseren beplanting met daarbij het voorstel van soorten. Ook de eigen bijdrage van de deelnemer is opgenomen in dit conceptplan. Wanneer de deelnemer tevreden is, geeft deze akkoord op de uitwerking.

6. Bestellen plantmateriaal en feestelijke uitdeeldag

SLG bestelt vervolgens het plantmateriaal van alle deelnemers rechtsreeks bij de kweker en wordt de feestelijke uitdeeldag voorbereid. De lokale vrijwilligers helpen ook mee om deze uitdeeldag goed voor te bereiden en om het echt een feestelijk moment voor het dorp te maken.

Ons beplantingsplan is gespiegeld met de buren, zodat het een geheel vormt. Het is leuk om het samen aan te pakken.

Aanplant Winssen in het groen
Pien en Bas
Deelnemers ‘Winssen in het Groen‘

Doe mee!

Nog geen Dorpen in Groen in jouw gemeente? Ben je wel enthousiast geworden en wil je met jouw dorp een Dorpen in het Groen project opstarten? Neem dan contact met ons op!

Contact