Product Klompenpaden

Wat zijn Klompenpaden?

Klompenpaden zijn bewegwijzerde, cultuurhistorische rondwandelingen door (voormalig) agrarisch gebied. Liefst over onverharde paden dwars door het land van de boer, langs boerenerven en over landgoederen. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De paden lopen regelmatig over particuliere erven en gronden waar je normaliter niet kunt komen. Voor de openstelling van hun grond ontvangen agrariërs een vergoeding.
De routes worden ontwikkeld en onderhouden samen met een groep lokale vrijwilligers. Daar waar mogelijk worden langs of in de omgeving van het Klompenpad kleine landschapselementen hersteld. Op de Klompenpaden zijn honden verboden in verband met mogelijke verstoring van vee en wild en verspreiding van ziektes zoals Neospora.

Netwerk van Klompenpaden

Klompenpaden zijn een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht: je vindt ze alleen in de provincies Utrecht en in Gelderland. Het eerste Klompenpad werd geopend in 2002. Inmiddels, na 20 jaar, is netwerk uitgegroeid tot op dit moment (april 2024) 157 Klompenpaden. Het aantal groeit jaarlijks. In 2023 hebben we het 150e Klompenpad geopend. In Gelderland maken de Klompenpaden als sterk thematische routemerk een belangrijk onderdeel uit van het provinciale wandelroutenetwerk dat in nauwe samenwerking met de routebureaus wordt (door)ontwikkeld.

Sterk routemerk

Klompenpaden” zijn uitgegroeid tot een sterk en kwalitatief wandelroutemerk. Ze hebben een aantal vaste kwaliteitskenmerken, waaraan elk Klompenpad dient te voldoen. Naast fysieke kenmerken, is er een vaste huisstijl voor alle communicatieproducten: de folder, de app, informatiepanelen en de website.
Deze uniforme uitstraling zorgt voor herkenbaarheid en grote bekendheid onder wandelaars.
De website Klompenpaden​.nl trekt jaarlijks zo’n 1.500.000 digitale bezoekers.
De gratis routes in de Klompenpaden app ca. 850.000 downloads per jaar.
Via foto’s, tekst en filmpjes komen wandelaars meer te weten over de omgeving en het landschap.
Via de eigen Klompenpad Facebookpagina, Instagram en Twitter (#klompenpad en #klompenpaden) worden laatste nieuwtjes gedeeld.

De Klompenpaden zijn niet alleen voor mensen van buitenaf, ook voor lokale bewoners is het fijn dat er paadjes langs weilanden zijn, zodat ze een ommetje kunnen maken

Klompenpad Ineke Jonker2
Ineke Jonker
Coördinator Pelserpad in Ermelo

Burgerparticipatie

Het realisatieproces komt tot stand door een grote mate van burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid. Zij dragen niet alleen bij aan de realisatie maar zorgen ook voor het onderhoud en beheer van het Klompenpad. De vrijwilligers lopen het pad na, signaleren knelpunten en doen kleine onderhoudsklussen zoals zwerfafval ruimen, maaien en klein snoeiwerk zodat het pad goed begaanbaar blijft. Ook particulieren die hun grond openstellen voor wandelaars leveren een wezenlijke bijdrage op het gebied van burgerparticipatie.Klompenpaden vergroten niet alleen de toegankelijkheid leefbaarheid van het platteland, maar leveren ook een stimulans aan de lokale economie en dragen bij aan een betere verspreiding van toeristen en recreanten in minder drukbezochte gebieden.

Klompenpad XL en KIDS

Naast gewone’ Klompenpaden is er een extra lange XL Klompenpad en zijn er vijf Klompenpaden KIDS. Doel hiervan is om kinderen in de leeftijd 6 – 12 jaar op speelse wijze iets te leren over het landschap en de dieren die er leven. Onderweg zijn er eenvoudige speelaanleidingen die zijn gericht op zintuigelijke beleving. In het bijbehorende doe-boekje en de app zijn opdrachten te vinden, evenals op de informatiebordjes onderweg.

Doe je mee?

De ontwikkeling van een Klompenpad is een samenspel van vrijwilligers, lokale organisaties, gemeenten grondeigenaren en provincie Gelderland. Wil je in jouw omgeving ook een Klompenpad ontwikkelen, neem dan contact met ons op.

Contact