Product Natuurinclusieve landbouw

De landbouw beslaat een groot deel van de gronden in Gelderland. De invloed van de agrarische sector op ons landschap, onze natuur en de biodiversiteit is dan ook groot. Veel boerenlandsoorten zoals akkerkruiden, grutto’s en patrijzen die op het platteland voorkomen, hadden in het verleden baat bij de landbouw. Het boerenland vormde een ideale habitat voor veel soorten. Veranderingen in de productiewijze, die zijn doorgevoerd in de afgelopen decennia, zorgen ervoor dat veel soorten van het boerenland het nu moeilijk hebben. Door schaalvergroting en ruilverkaveling zijn veel landschapselementen verdwenen. Het gevolg is dat de basiskwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap in zijn geheel is afgenomen.

'Samenwerken met de natuur is een avontuur dat we aangaan.'

201026 HD165 De Dennenkamp Rekken Piet Schagen bewerkt
Piet Schagen
Zorgboerderij De Dennenkamp

Oprichten van Boerderijwerkgroepen

We zetten ons in voor een natuur‑, milieuvriendelijke landbouw, herstel van het landschap speelt daarbij een centrale rol. We stimuleren vooruitstrevende boeren en tuinders in het ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw. Bijvoorbeeld door het maken van natuurbedrijfsplannen, die het landschap herstellen en soorten ondersteunen. Onze kennis over bodem, landschap en biodiversiteit is daarbij essentieel. We helpen de boeren ook met het oprichten van een boerderijwerkgroep, waarbij een deskundige en goed gecoördineerde vrijwilligersgroep landschapswerk verricht. Zo ontstaat een maatschappelijke inbedding van natuurinclusieve landbouw, waar lokale netwerken van boeren, burgers en consumenten elkaar versterken.

Boerderij Ruimzicht Website 8 bron Marcel de Bont

Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Wij zijn partner van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, waarin wij ons, samen met onder andere de Gelderse agrarische collectieven, LTO Noord, de Gelderse natuur- en de landschapsorganisaties, inzetten voor een gezond toekomstperspectief van de landbouw.

logo Platform Natuurinclusieve landbouw