Product Netwerk Groene Vrijwilligers


Binnen Gelderland zijn grotere en kleinere groene vrijwilligersgroepen actief in het landschap. In het buitengebied of binnen dorpskernen zetten zij zich in voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. SLG kan, in samenwerking met de gemeente, met het meerjarig project Netwerk Groene Vrijwilligers extra ondersteuning bieden aan deze groene vrijwilligers(groepen) om ze nog succesvoller te maken.

Ondersteuning vrijwilligersgroepen

SLG biedt ondersteuning aan steeds meer vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen scherpe handgereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en geven cursussen. In het netwerk kunnen we wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in dit netwerk van groene vrijwilligers. We gaan met vrijwilligers(groepen) in gesprek en organiseren bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of praktische ondersteuning in het veld. De komende jaren gaan we in meer gemeenten in gesprek om de krachten van groene vrijwilligers lokaal te bundelen. Samen bereiken we meer! 

Programma

Met het project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt SLG in samenwerking met de gemeente in 4 jaar tijd diverse activiteiten aan. Hieronder een korte toelichting op het programma.

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks worden thematische) netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp.
Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten. 

Bijvoorbeeld

Stadsecoloog in Doetinchem

De wensen en behoeften van de vrijwilligersgroepen kunnen per gemeente of regio verschillen, maar we zien ook overeenkomsten. In Doetinchem zijn we al iets langer bezig. Er zijn veel groepen werkzaam in de openbare ruimte. Er bleek behoefte te zijn aan een vast aanspreekpunt voor de vrijwilligersgroepen. De gemeente heeft inmiddels een stadsecoloog aangesteld. Hij stelt beheerplannen op waarbij ook de inbreng van vrijwilligersgroepen belangrijk zijn.

Meedenken over biodiversiteit

In Berkelland krijgen de deelnemers de kans mee te denken met het biodiversiteitsbeleid van de gemeente. Ook horen we de vraag: wie doet dit vrijwilligerswerk als ik het niet meer kan? En hoe blijft de kennis van onze mensen behouden? Veel actievelingen in het landschap zijn 60-plus. Samen gaan we zorgen voor nieuwe aanwas van de groepen door meer mensen bekend te maken met deze vorm van vrijetijdsbesteding.

Maatwerktrainingen en cursussen

Jaarlijks organiseren we een trainings- en cursusprogramma om de kennis van aanleg en beheer van landschapselementen te vergroten, de biodiversiteit te versterken bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er is een specifiek onderdeel voor gereedschappen en gereedschapsonderhoud. Gedurende deze training besteden we bij alle onderdelen aandacht aan Arbo en veiligheid, groepsbinding en groepsversterking. Het programma wordt in overleg met de vrijwilligers bepaald.

Ondersteuning bij de jaarlijkse vrijwilligersdagen

Vrijwilligersgroepen kunnen nieuwe vrijwilligers werven door mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag op de 1e zaterdag van november. We helpen vrijwilligersgroepen om succesvol deel te nemen aan deze themadagen.

Maatwerkadvies aan vrijwilligersgroepen

Vrijwilligersgroepen die deelnemen aan het netwerk kunnen van onze adviseur maatwerkadvies en informatie krijgen over bijvoorbeeld aanplant, gereedschapsgebruik, beheer, inrichting van kleine terreintjes en veilig en deskundig werken etc.

Lenen basisgereedschap

Ook lenen we aan vrijwilligersgroepen van het netwerk gratis basisgereedschap uit bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteit ten behoeve van het landschap. Onder basisgereedschappen verstaan wij het handgereedschap en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Meer informatie voor gemeenten: neem contact op met je contactpersoon/​regiocoördinator bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Meer informatie?

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op.

Contact