Product Levend Landschap

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich er graag voor inzetten. Via het concept Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Het Levend Landschap proces heeft tot doel om een werkgroep van vrijwilligers op te richten, die zich inzet voor de kwaliteit van het landschap in haar eigen omgeving.

Ik dacht altijd dat je geen invloed kon hebben op de openbare leefomgeving, maar Levend Landschap is een makkelijke manier om je eigen leefomgeving vorm te geven.

Bart aangepast
Bart Hiddinga
Coördinator Levend Landschap Vierakker

1. Kort dorpsproces

Om bewoners bekend te maken met het Levend Landschap proces en hen erbij te betrekken organiseren we twee bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst (Start- of Ideeënavond) worden bewoners uitgedaagd ideeën aan te dragen voor een mooier en groener landschap. Dit kunnen ideeën zijn voor recreatie, ecologie, vergroten van leefbaarheid, zichtbaar maken van cultuurhistorie en natuurlijk voor het vergroenen van de eigen omgeving. Tijdens een tweede bijeenkomst (Uitwerkavond) worden de ideeën in kleine groepjes besproken en verder uitgewerkt. We zoeken ook per idee naar personen die zich hiervoor willen inzetten, de zogenaamde projecttrekkers.

2. Uitvoering door bewoners

De uitvoering van de ideeën gebeurt door de bewoners zelf. Ieder project heeft een projecttrekker en, deze zet zich ‑eventueel samen met een groepje bewoners- in voor de realisatie. Wij bieden samen met de gemeente ondersteuning en advies. Kleinschalige projecten kunnen veelal snel en eenvoudig worden opgepakt. Via de lokale media wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang en de feestelijke oplevermomenten.

Groepsfoto hek Engelenburg bron Adrie van Kuilenburg

3. Zelfstandige vrijwilligersgroep

We streven naar de uitvoering van alle ideeën met een groep enthousiaste bewoners die zich blijvend verbindt met het landschap. Zij worden door ons blijvend ondersteund als vrijwilligersgroep en ze blijven in contact met de gemeente. Op die manier is de lokale betrokkenheid duurzaam gewaarborgd.