Project Aanplant van robuuste bos- en streekeigen landschapselementen

Ben je grondeigenaar en heb je ruimte om minimaal 1.000 m² bos- en streekeigen landschapselementen zoals struweelhagen, hakhoutwallen, wildwallen, singels en lanen aan te planten? Dan kan SLG je helpen om dat te realiseren. Dat doen we samen met Trees for All.

Voorwaarden

Let op. Voorwaarde voor deelname is dat je minimaal 1000 m² oppervlakte kunt beplanten. Dat is een vereiste, anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Meld je nu aan voor het plantseizoen najaar 2024. We behandelen je aanvraag in het voorjaar 2024. Je ontvangt de beplanting in het winterseizoen 2024/2025.
Meld je aan met het formulier
.
Geef aan hoe en waar je de aanplant wil realiseren.

Digitaal loket

Graag helpen we particuliere grondeigenaren die robuuste bos,- en streekeigen landschapselementen willen aanleggen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m². Dat is belangrijk want hiermee versterken we de biodiversiteit, leggen stikstof vast, breiden we het areaal bos uit en realiseren we landschapsherstel.

We onderzoeken kosteloos met de initiatiefnemer welke mogelijkheden er zijn om via aanleg- en eventueel onderhoudssubsidies deze elementen te realiseren. We doen dit in samenspraak en afstemming met partners die daaraan kunnen bijdragen.

De provincie Gelderland stimuleert deze robuuste aanplant en SLG heeft opdracht gekregen om grondeigenaren hierbij te helpen in het traject naar uitvoering. Hierbij kunnen we mogelijk gebruik maken van de regeling Biodiversiteit en Landschap of een andere subsidieregeling.

Bos

Samenwerking met Trees for All

De uitvoering in het veld doen we samen met Trees for All. Dit goede doel plant wereldwijd bomen: in Nederland én in het buitenland. Dankzij Trees for All en haar donateurs kunnen we 110.000 inheemse bomen en struiken planten samen met grondeigenaren in Gelderland.

Zo gaat een grondeigenaar uit Epe dit voorjaar eiken, beuken, berken en esdoorn herplanten in zijn bos. Deze loofbomen vervangen de gekapte fijnsparren, die doodgegaan waren door een kever, de letterzetter.
In Vierhouten wil een grondeigenaar een poel aanleggen en een zogenaamde mantelzoombeplanting aanleggen en bos uitbreiden. Dat doet hij met inheemse bomen en hagen langs zijn perceel. Tamme kastanjes, wintereiken, zomereiken, beuken en een gemengde haag met mispel en bottelrozen worden binnenkort aangeplant. In Heelsum gaat een deelnemer zijn bosperceel uitbreiden door honderden stuks bosplantsoen langs een weide te planten.

Succesvol plantseizoen

Dit plantseizoen (najaar 2023 tot voorjaar 2024) hebben we samen met Trees for All en Provincie Gelderland maar liefst 54.000 stuks beplanting uitgeleverd aan grondeigenaren. Hiervan bestaat 53.000 stuks beplanting hoofdzakelijk uit inheemse en vaak autochtone soorten bosplantsoen en rozen, maar ook 1.000 inheemse soorten bomen waarvan 200 stuks hoogstamfruitbomen. De verdeling is als volgt: Rivierengebied: 5.000 stuks beplanting bij 8 deelnemers, Achterhoek: 28.000 stuks beplanting bij 54 deelnemers en op de Veluwe: 21.000 stuks beplanting bij 30 deelnemers. Zij planten nieuwe bosjes, struweelhagen, boomgaarden en singels. Een mooi resultaat!

aanplant Trees for all
Foto: Trees for All

Bos- en streekeigen landschapselementen

Bos- en streekeigen landschapselementen zijn er in vele variaties. Vaak hebben ze een cultuurhistorische betekenis en zijn daardoor ook karakteristiek voor specifieke landschapstypen. Zo zijn er bijvoorbeeld struweelhagen, hakhoutwallen, wildwallen, singels en lanen. Bij een wal is er sprake van een hoogteverschil. Soms met opgebrachte grond om vee of wild te keren of zijn door de jaren heen ontstaan door het opbrengen van overtollige grond, stenen, stobben, takken en zoden. Bij de wallen zijn de boomvormers met onderbegroeiing van struiken en kruiden karakteristiek. Bij singels en lanen ontbreekt vaak de struiklaag.

Struweelhaag

Betekenis voor biodiversiteit en klimaat

Met de aanplant van robuuste bos- en streekeigen landschapselementen stimuleren we de biodiversiteit op verschillende manieren. Ze bieden beschutting en nestgelegenheid aan vogels en insecten. Door de toepassing van inheemse en gebiedseigen soorten neemt de betekenis voor met name insecten en bodemorganismen enorm toe. Door in het bos(je) een takkenril aan te brengen neemt de waarde voor kleine zoogdieren en kleine zangvogels verder toe. Door in of langs het bosje een wal met steilrand of greppel aan te brengen neemt de variatie in leefmilieus verder toe. Zo nestelt bijvoorbeeld 90% van de wilde bijen in de grond.

Bomen en andere landschapselementen leggen veel CO2 vast. Niet alleen bovengronds maar ook in de bodem. Het bodemleven wat samenleeft met de boom zet organische materiaal om in humus waardoor veel CO2 in de bodem wordt opgeslagen. Een gezonde bosbodem werkt als een spons en maakt de bodem en het bosje bestand tegen langere tijden van droogte. Het aanleggen van een bos(je) is daarom een belangrijke maatregel voor klimaatadaptatie. Ook omdat bomen op warme dagen veel water verdampen en daarmee hun omgeving koelen.

Bos

Belangstelling?

Heb je belangstelling om bos- en landschapselementen aan te leggen op jouw terrein van minimaal 1.000 m²? We kunnen je verder helpen. Je kunt je bij ons aanmelden voor meer informatie of een intakegesprek. In dit intakegesprek wordt jouw initiatief doorgesproken wat betreft de locatie, omvang van aanplant, doelstelling, uitvoering, planning en mogelijke subsidieregeling. Zo ontstaat een helder beeld van de mogelijkheden bij jou als grondeigenaar. Na aanleiding van dit intakegesprek kunnen diverse vervolgtrajecten voor realisatie worden gestart.

Deze regeling wordt mogelijk gemaakt Trees for All en de provincie Gelderland.

Meld je aan voor het project

Heb je belangstelling om bos- en landschapselementen aan te leggen op jouw terrein van minimaal 1.000 m2? Meld je dan aan voor deelname. We behandelen je aanvraag in het voorjaar 2024. In het winterseizoen 2024/2025 ontvang je de beplanting.

Aanmelden