Project Symposium over de patrijs door studenten Yuverta Gelderland

Studenten van Yuverta Geldermalsen zetten zich in voor de patrijs in West Betuwe. Ze willen de gemeente West Betuwe omtoveren tot een geschikt leefgebied voor deze akkervogel. Zij organiseren daarom op 26 januari 2023 een symposium over de patrijs op hun school in Geldermalsen voor grondeigenaren, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Dat doen zij samen met de Akkervogelwerkgroep, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) en gemeente West Betuwe. Naast presentaties over de patrijs en zijn ideale leefomgeving, krijgen bezoekers ook tips om de patrijs te helpen. Bezoekers kunnen zich na afloop van het symposium aanmelden voor gratis advies en beplanting als zij patrijzen willen helpen op hun eigen terrein. Het symposium is gratis. Graag vooraf aanmelden. Zien we je de 26ste?

Symposium 26 januari 2023

Het symposium vindt plaats op de school van Yuverta.
Adres:
Burg. Roozeveld v/​d Venlaan 7 in Geldermalsen.
Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur.

Let op: dit symposium is in principe bedoeld voor inwoners van de gemeente West Betuwe. 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Patrijzen helpen

Heb je wel eens een patrijs gezien? Of het geluid van een veldleeuwerik gehoord? Deze akkervogels zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. Het verdwijnen van kleine landschapselementen en het gebrek aan wintervoedsel spelen hierbij een belangrijke rol. Dat moet anders vinden de studenten van Yuverta en de organisatoren van het symposium.
Zij willen met het symposium hiervoor aandacht vragen en ook daadwerkelijke het leefgebied van de patrijzen versterken. Op particuliere percelen in het buitengebied van West Betuwe willen ze op kleine schaal patrijzenhagen aanplanten en kruidenranden inzaaien.

Patrijs bronverm Jordy Houkes DSC 3666 Bron: Jordy Houkes Patrijs in het gras

Gratis plan en beplanting voor de patrijs

Grondeigenaren die een stukje grond beschikbaar hebben en dit wil (laten) inrichten voor de patrijzen kunnen zich hiervoor aanmelden. Dit kan tijdens het symposium, maar ook al vooraf via het aanmeldformulier. De grootte, inrichting of ligging van het perceel maakt daarbij niet uit. Na aanmelding neemt een adviseur van SLG contact op en bespreekt kosteloos de mogelijkheden op het terrein. Ook de beplanting of zaden voor een kruidenrand zijn gratis.

Patrijzenhaag