Project Help de vlinders en wilde bijen in Duiven

Wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp gebruiken. Inwoners van Duiven met een tuin in de bebouwde kom kunnen deze dieren helpen door het neerzetten van aantrekkelijke planten en het maken van schuilplaatsen. De gemeente Duiven biedt haar inwoners daarom bij- en vlindervriendelijke planten aan!

Wormkruidbij
Foto: Peter Eekelder

Gratis bij- en vlindervriendelijke planten

De gemeente Duiven en SLG stellen gratis biologische bij- en vlindervriendelijke planten beschikbaar om inwoners te helpen hun tuin om te vormen tot een insectenparadijs. Hoe leven vlinders en wilde bijen en wat hebben ze nodig? Bepaalde boompjes en struiken zijn extra aantrekkelijk voor vlinders en wilde bijen. Deze biologische planten worden vanaf maandag 11 september gratis aangeboden op de website van SLG. Inwoners kunnen hun tuin zo snel omvormen tot een insectenparadijs.

Hoe werkt het?

  • Je kunt vanaf maandag 11 september voor een bedrag van maximaal 25 euro gratis beplanting uitkiezen. De aanmeldknop vind je onderaan deze pagina, onder de tips.
  • Bekijk hier eerst het assortiment aangeboden struiken en bomen voor meer achtergrondinformatie en bloeiwijze.
  • Indien de bestelling het maximale bedrag van 25 euro overstijgt dan stelt SLG zelf de bestelling bij zodat deze aan het maximale bedrag voldoet. Hierover wordt niet overlegd met de deelnemer.
  • Indien de leverancier een plant niet meer kan leveren, dan kiest SLG ‑indien mogelijk- een geschikte vervangende bijvriendelijke soort in dezelfde prijscategorie. Hierover wordt niet overlegd met de deelnemer.
  • Op de uitdeeldag op een centrale plek op vrijdag 8 december 2023 worden alle bomen en struiken aan de deelnemers uitgedeeld.
Vlier

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen neemt de biodiversiteit in Nederland sterk af. Recent onderzoek naar insecten laat dat duidelijk zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dus als het slecht gaat met insecten, gaat het ook slecht met de biodiversiteit. Dat geldt dan ook weer voor de dieren die daarvan afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar. Gelukkig kan iedereen zelf iets doen voor meer biodiversiteit. Ook in een kleinere tuin. Maak dus van jouw tuin een insectenoase en doe mee!

Hieronder staat ook informatie wat je nog meer kunnen doen om de biodiversiteit in hun kleine tuin te verhogen. Denk aan maatregelen als een rommelhoekje in de tuin of het maken van een insectenhotel.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Duiven en de provincie Gelderland.

Tips voor meer vlinders en bijen

Bekijk deze infobladen voor meer vlinders en wilde bijen.

Wil je ook meer vlinders en wilde bijen in je tuin?

Zet een bij- of vlindervriendelijk plant in je tuin. Kies je struiken en bomen uit tot een bedrag van 25 euro. Aanmelden voor de webshop kan via onderstaande link vanaf maandag 11 september.

Aanmelden