Project Biodiversiteit versterken Buren

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Bewoners in Buren kregen tips voor meer biodiversiteit op de inspiratieavond op 27 februari 2024. Inwoners uit het buitengebied kunnen zich aanmelden voor een veldbezoek met een kosteloos advies met biodiversiteitsplan.

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kun je deze dieren op jouw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start SLG in opdracht van de gemeente Buren een project voor meer biodiversiteit. Doel is een versterking van erf en landschap door de aanplant van streekeigen bomen en struiken. Daarnaast kun je bloemenranden of akkerranden inzaaien met inheemse bloemen en kruiden of schuil- en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten creëren door het plaatsen van nestkasten voor vogels of het plaatsen van een speciale kast voor egels.

egel

Biodiversiteitsplan op eigen erf

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Buren kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten, insectenhotels of plaatsen van een egelkast. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kun je bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen. Op een centrale uitdeeldag in het najaar 2024 ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en (nest)kasten.

Veldbezoek met biodiversiteitsplan

Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen een vrijblijvend en kosteloos gesprek en beplantingsplan krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt tijdens een bezoek op het erf wat er mogelijk is om de biodiversiteit en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de grondeigenaar wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Buren.

Geïnteresseerd in een veldbezoek op locatie? Stuur een e‑mail naar projectleider Sibren Pierik.