Project afgerond Samen op de bres voor biodiversiteit in Heerde

Informatieavonden op 4 oktober en 9 november 2022

Steeds meer bewoners van de gemeente Heerde maken zich zorgen over de afname van biodiversiteit en willen daar graag zelf iets aan doen. Daarom organiseren de gemeente Heerde en SLG twee informatieavonden over biodiversiteit op en rond het erf. De informatieavonden vinden plaats op 4 oktober en 9 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in dorpshuis De Heerd aan de Griftstraat 8 in Heerde. 

Bij
Foto: Peter Eekelder

Informatieavond algemeen op 4 oktober 2022

Op deze informatieavond vertelt SLG wat bewoners, grondeigenaren en vrijwilligers zelf kunnen doen om de biodiversiteit op hun erf te vergroten. De avond bestaat uit een inhoudelijk verhaal over het inrichten van het erf, schuil- en nestgelegenheid voor dieren en het toepassen van inheems (autochtoon) plantmateriaal. Ook krijg je informatie over wilde bijen, vlinders en andere dieren uit het cultuurlandschap. Aanwezigen krijgen allerlei tips om zelf toe te passen in de eigen tuin of op en om het eigen erf.

Informatieavond verdiepend op 9 november 2022

Tijdens deze tweede avond gaat SLG dieper in op de concrete manieren om de biodiversiteit te verhogen. De onderwerpen hiervoor kunnen deels bepaald worden op de eerste informatieavond. Gastspreker Caroline van de Burgt is ambassadeur voor het praktijknetwerk biodiversiteit in de gemeente Heerde. Zij vertelt over haar natuurerf vol leven met planten en dieren. Tevens krijgen deelnemers tips voor aanleg en ecologisch beheer.

De informatieavond wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Heerde en de Provincie Gelderland.