Project Inspiratiebijeenkomsten over biodiversiteit in West Maas en Waal

Inspiratiebijeenkomst voor meer vogels en insecten op 1 juni

Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een inspiratiebijeenkomst op 1 juni geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips hoe inwoners de gemeente West Maas en Waal aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren. De bijeenkomst start om 19.30 en vindt plaats in Kulturhus D’n Dulper aan de Pastoor Schoenmakersstraat 5 in Boven-Leeuwen. Inloop met koffie en thee is om 19.15 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende bijeenkomst! Deelname is gratis.

Meer vlinders en wilde bijen in West Maas en Waal

Tijdens de inspiratiebijeenkomst krijgen deelnemers ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen op het erf en in grote én kleine tuinen. Wist je bijvoorbeeld dat je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten door struiken gefaseerd te snoeien? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers vinden hier een schuilplek. De focus van de bijeenkomst ligt op aanplant en ecologisch beheer van inheemse bomen en struiken in het buitengebied. Ook het inzaaien van inheemse, meerjarige planten komt aan bod.

Boomhommel
Foto Boomhommel: Peter Eekelder

Lezing over dieren in je tuin en op het erf op 15 juni 2023

Na de inspiratiebijeenkomst vindt op donderdag 15 juni een lezing plaats over dieren in je tuin en op het erf. Deze lezing vindt ook plaats in het Kulturhus D’n Dulper in Boven-Leeuwen en start om 19.30 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende lezing door Gerard Compiet. Tijdens de lezing krijg je informatie over de leefwijze van allerlei dieren. . Je krijgt praktische tips hoe je in de eigen tuin eenvoudig kunt zorgen voor goede leefomstandigheden, voedselaanbod en nestgelegenheid.

In april vond al een succesvolle bijeenkomst over biodiversiteit en een lezing over bijen plaats in Alphen. Nu dus een tweede kans om geïnspireerd te raken over biodiversiteit!

Wormkruidbij
Foto Wormkruidbij: Peter Eekelder

De inspiratiebijeenkomst en de lezing vinden plaats in het kader van een biodiversiteitsproject in de gemeente West Maas en Waal en worden georganiseerd door SLG. Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de gemeente West Maas en Waal.

Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst over biodiversiteit op 1 juni in Boven-Leeuwen.

Wil je inspiratie opdoen? Meld je aan voor de bijeenkomst over biodiversiteit op 1 juni. Geef je ook op voor de lezing over dieren in je tuin en op het erf op 15 juni.

Aanmelden