Project Biodiversiteitsgroep Padden en Salamanders Zaltbommel

Poelen bieden een geschikte leefomgeving voor veel verschillende plant- en dierensoorten. Goed onderhoud van de poel is essentieel voor het behoud van deze soorten. Wil je meehelpen bij het onderhoud van poelen in jouw buurt en zo kwetsbare diersoorten zoals de fraaie kamsalamander beschermen? Wil je leren hoe je de soortenrijkdom van je eigen of andermans poel kunt vergroten? Of vind je het gewoon interessant om meer over poelen te leren?

Kom dan op dinsdag 25 april 2023 naar de eerste cursusavond poelenbeheer, georganiseerd door SLG, gemeente Zaltbommel en Natuurwacht Bommelerwaard. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis, meld je hier aan.

De locatie van de cursus wordt na aanmelding bekend gemaakt.

Poel in Nieuwaal

In Nieuwaal is recent een nieuwe poel aangelegd. De poel heeft zowel steile als flauwe oevers en heeft een klein eilandje. Bij hoogwater is de poel verbonden aan stromend water. Dit maakt de poel tot een uitstekende cursuslocatie. Tijdens de cursus poelenbeheer staat deze poel dan ook centraal, jaarrond volgen we deze en een aantal andere poelen.

Inhoud cursus poelenbeheer

De cursus bestaat uit enkele dagdelen, verspreid over het jaar. De cursus gaat in op dieren en planten die in en om poelen leven. Het gaat niet alleen over amfibieën zoals kikkers en padden maar ook over libellen, vlinders, waterplanten als fonteinkruid en oeverplanten als egelskop. Ook is er aandacht voor de aanleg van poelen en het ecologisch beheer ervan. We stellen een werkplan op voor het beheer en stappen met waadpak en schepnet de poelen in.

Kom je ook?

Via onderstaande knop kun je je aanmelden voor de cursusavond of word je direct een vrijwilliger van de padden en salamanders werkgroep.

Meld je aan!

Dit project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel.

Instructie Poelen nu Apeldoorn