Project Biodiversiteitsimpuls Hattem

Bewoners van de gemeente Hattem kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Hattem te versterken. Op dinsdag 26 september 2023 organiseren de gemeente Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond Biodiversiteitsimpuls Hattem’ Deze bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis, Markt 1 in Hattem. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een kopje koffie/​thee en duurt tot 21.00 uur.

Vlinder Oranjetipje Kees Schilstra Vlinder Oranjetipje - Kees Schilstra

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten

Alle deelnemers worden door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein wordt een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De uitvoering van dit project is in handen van SLG.

Uitdeeldag

Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De beplanting ontvangen de deelnemers tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Hattem en provincie Gelderland zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren.

Biodiversiteitsimpuls Hattem’ bestaat uit meerdere projecten zoals het aanleggen van inheemse beplanting en het zaaien van bloemenmengsels om het voedselaanbod voor wilde bijen en andere insecten te vergroten. Ook worden evenementen georganiseerd zoals het evenement Samen op de bres voor biodiversiteit’ dat op 16 september op landgoed Molecaten plaatsvindt. Wil je ook meedoen of wil je weten hoe je de biodiversiteit kunt versterken, kom dan naar de informatieavond of neem contact op met SLG.

Aanmelden voor informatieavond biodiversiteitsimpuls Hattem op 26 september en/of biodiversiteitsplan

Meld je aan voor informatieavond biodiversiteitsimpuls Hattem op 26 september. Gelijk aanmelden voor een biodiversiteitsplan en een bezoek door onze adviseur kan ook.

Aanmelden