Project afgerond Biodiversiteitsimpuls Hattem

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Hattem kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Hattem te versterken. Na aanmelding komt een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) op bezoek. Voor ieder terrein wordt een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Meedoen is helaas niet meer mogelijk.

Vlinder Oranjetipje Kees Schilstra Vlinder Oranjetipje - Kees Schilstra

Uitdeeldag

In het voorjaar 2024 vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De beplanting ontvangen de deelnemers tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Hattem en provincie Gelderland zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren.

Biodiversiteitsimpuls Hattem bestaat uit meerdere projecten zoals het aanleggen van inheemse beplanting en het zaaien van bloemenmengsels om het voedselaanbod voor wilde bijen en andere insecten te vergroten. Ook hebben diverse activiteiten plaatsgevonden, zoals het evenement Samen op de bres voor biodiversiteit’.