Project Biodiversiteitsimpuls Heerde

Bewoners van de gemeente Heerde kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Heerde te versterken. Op dinsdag 19 september 2023 organiseren de gemeente Heerde en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond Biodiversiteitsimpuls Heerde’ in dorpshuis De Heerd aan de Griftstraat 8 in Heerde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een kopje koffie/​thee en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor het project is helaas niet meer mogelijk.

Vlinder Oranjetipje Kees Schilstra Vlinder Oranjetipje - Kees Schilstra

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten

Alle deelnemers worden door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein wordt een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De uitvoering van dit project is in handen van SLG.

Uitdeeldag

Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De beplanting ontvangen de deelnemers tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Heerde en provincie Gelderland zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren.

Biodiversiteitsimpuls Heerde’ bestaat uit meerdere projecten zoals het aanplanten van inheemse beplanting en het zaaien van bloemenmengsels om het voedselaanbod voor wilde bijen en andere insecten te vergroten. Ook worden evenementen georganiseerd zoals een cursus Biodiverse sportparken’.

Afgelopen winter zijn in het kader van Biodiversiteitsimpuls Heerde’ verschillende streekeigen struiken en bomen geplant voor een mooier en meer gevarieerd buitengebied. Daarnaast zijn in voorjaar op verschillende locaties inheemse bloemenmengsels gezaaid. Wil je ook meedoen of wil je weten hoe je de biodiversiteit kunt versterken, kom dan naar de informatieavond of neem contact op met SLG.