Project Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kun je deze dieren op jouw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start SLG in opdracht van de gemeente Doetinchem een beplantingsproject voor meer biodiversiteit.

Advies voor meer biodiversiteit op eigen terrein

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Doetinchem kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten, insectenhotels of plaatsen van een egelkast. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kun je bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen. Op een centrale uitdeeldag ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en (nest)kasten. Het zaaigoed wordt thuis afgeleverd. Heb je interesse in een biodiversiteitsplan? 

Vlinder Oranjetipje Kees Schilstra Vlinder Oranjetipje - Kees Schilstra

Veldbezoek

Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen een vrijblijvend en kosteloos gesprek en beplantingsplan krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt tijdens een bezoek op het erf wat er mogelijk is om de biodiversiteit en het landschap op het terrein te versterken. SLG houdt zich hierbij aan de coronamaatregelen. In overleg met de grondeigenaar wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Bezoeken zijn ingepland voor het voorjaar van 2022, de uitdeeldag zal eind oktober 2022 zijn.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem.