Project Cursus en biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kun je deze dieren op jouw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start SLG in opdracht van de gemeente Doetinchem een beplantingsproject voor meer biodiversiteit. Ook kunnen zij meedoen aan een cursus landschappelijke beplanting.

Advies voor meer biodiversiteit op eigen terrein

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Doetinchem kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten, insectenhotels of plaatsen van een egelkast. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kun je bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen. Op een centrale uitdeeldag op 26 november 2022 ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en (nest)kasten. Het zaaigoed wordt thuis afgeleverd. 

Vlinder Oranjetipje Kees Schilstra Vlinder Oranjetipje - Kees Schilstra

Veldbezoek

Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen een vrijblijvend en kosteloos gesprek en beplantingsplan krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt tijdens een bezoek op het erf wat er mogelijk is om de biodiversiteit en het landschap op het terrein te versterken. SLG houdt zich hierbij aan de coronamaatregelen. In overleg met de grondeigenaar wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Aanmelden voor het biodiversiteitsproject is helaas niet meer mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Cursus Landschappelijke beplanting

Bewoners in het buitengebied van Doetinchem planten binnenkort knotbomen, hagen, houtsingels en bosjes op hun terrein en plaatsen bijenhotels. Goed onderhoud van deze landschapselementen is essentieel voor het voortbestaan ervan. Bewoners en vrijwilligers in het Doetinchemse landschap kunnen daarom meedoen aan een cursus bestaande uit een theorie- en een praktijkdeel. In deze cursus wordt het duurzaam beheren van landschapselementen geleerd. Denk aan het onderhoud van knotbomen, hagen, houtsingels en bosjes. Welke landschapselementen zijn er? Wat is het belang van landschapselementen? Wat is gefaseerd beheer?

Online theorie op 29 november en praktijk op 3 december 2022

Voor het online theorieonderdeel kan iedereen meedoen, die belangstelling heeft in landschap. Deze webinar vindt plaats op dinsdagavond 29 november 2022 van 19.30 tot 21.00 uur. Na aanmelden krijg je van te voren nog bericht van ons met een link naar de webinar.
Het praktijkgedeelte vindt plaats op 3 december 2022 van 9.0012.00. Maximaal 15 deelnemers en alleen bedoeld voor deelnemers aan het biodiversiteitsproject. Te zijner tijd ontvangt je informatie over de locatie. Deze cursus is geweest.

Knotbomen

Dit project en de cursus wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem.