Project Biodiversiteitsplannen Hattem

Inwoners van de gemeente Hattem kunnen ook dit jaar weer meehelpen om de biodiversiteit in Hattem te versterken. Voor het vierde jaar op rij biedt de gemeente Hattem inwoners van het buitengebied de mogelijkheid om de biodiversiteit te versterken.

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kun je deze dieren op jouw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen organiseert SLG in opdracht van de gemeente Hattem een project voor meer biodiversiteit. Doel is een versterking van erf en landschap door de aanplant van streekeigen bomen en struiken. Daarnaast kun je bloemenranden of akkerranden inzaaien met inheemse bloemen en kruiden of schuil- en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten creëren door het plaatsen van nestkasten voor vogels of het plaatsen van een speciale kast voor egels. Inwoners in het buitengebied van Hattem en eigenaren van grote tuinen grenzend aan het buitengebied kunnen zich weer aanmelden voor een biodiversiteitsplan.

egel

Biodiversiteitsplan op eigen erf

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Hattem kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten, insectenhotels of plaatsen van een egelkast. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kun je bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen. Op een centrale uitdeeldag in het najaar 2024 ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en (nest)kasten. Het zaaigoed wordt thuis afgeleverd. 

Veldbezoek

Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen een vrijblijvend en kosteloos gesprek en beplantingsplan krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt tijdens een bezoek op het erf wat er mogelijk is om de biodiversiteit en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de grondeigenaar wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. 

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Hattem.

Aanmelden voor een biodiversiteitsplan

Wil je de biodiversiteit op je eigen terrein versterken? Meld je aan voor een kostenloos advies en een biodiversiteitsplan.

Aanmelden