Project Opstellen van biodiversiteitsplannen Heerde

Grondeigenaren in het buitengebied kunnen advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Een adviseur van SLG brengt een bezoek op het erf en stelt samen met de eigenaren een biodiversiteitsplan op met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zij kunnen met korting plantmateriaal en zaaigoed bestellen. Op een centrale uitdeeldag ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en zaaigoed.

Vlinder Oranjetipje Kees Schilstra Vlinder Oranjetipje - Kees Schilstra

Biodiversiteitsplan op eigen erf

Hoe versterk je de biodiversiteit op jouw terrein? Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, egels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten, insectenhotels of plaatsen van een egelkast. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kun je bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen.

Dit project is onderdeel van de Biodiversiteitsimpuls Heerde en wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Heerde.

Biodiversiteitsimpuls Heerde

Biodiversiteitsimpuls Heerde’ bestaat uit meerdere projecten zoals het aanleggen van inheemse beplanting en bijenoases. Ook worden activiteiten georganiseerd zoals een cursus Biodiversiteit op het erf’ en Samen op de bres voor biodiversiteit’. Tijdens de inspiratieavond op 31 mei 2022 is dit programma nader toegelicht.

Afgelopen maart zijn in het kader van Biodiversiteitsimpuls Heerde’ verschillende streekeigen struiken en bomen geplant voor een mooier en meer gevarieerd buitengebied. Daarnaast zijn insectenhotels geplaatst en werden perceelsranden en overhoekjes ingezaaid met inheemse kruiden. Een aantal bewoners in de gemeente Heerde heeft SLG en de gemeente Heerde benaderd met de verzoek de biodiversiteit in de gemeente te versterken, bijvoorbeeld door het aanleggen van inheemse beplanting, kruidenrijke randen en het plaatsen van nestkasten of insectenhotels. Doe je mee?

Aanmelden voor een biodiversiteitsplan is helaas niet meer mogelijk.