Project Biodiversiteitsplannen Wageningen

SLG en gemeente Wageningen starten een project voor meer biodiversiteit. Een van de activiteiten is een op maat gemaakt biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied. Doel is een versterking van erf en landschap door de aanplant van streekeigen bomen en struiken. Daarnaast kun je bloemenranden of akkerranden inzaaien met inheemse bloemen en kruiden of schuil– en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten creëren door het plaatsen van nestkasten voor vogels of het plaatsen van een speciale kast voor egels. Bewoners in het buitengebied kunnen zich nu aanmelden voor een biodiversiteitsplan. Let op: deelname is beperkt.

egel

Biodiversiteitsplan op eigen erf

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Wageningen kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten, insectenhotels of plaatsen van een egelkast. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kun je bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met aantrekkelijke korting aanschaffen. Op een centrale uitdeeldag in het najaar 2022 ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en (nest)kasten. Het zaaigoed wordt thuis afgeleverd.

Veldbezoek

Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen een vrijblijvend en kosteloos gesprek en beplantingsplan krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt tijdens een bezoek op het erf wat er mogelijk is om de biodiversiteit en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de grondeigenaar wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Wageningen.

Meld je aan voor een biodiversiteitsplan

Wil je de biodiversiteit versterken op je terrein? Heb je interesse in een biodiversiteitsplan? Meld je dan aan.

Aanmelden