Project Bloeiend bijenlandschap Harderwijk en Hierden

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kun je deze dieren op jouw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen is SLG in opdracht van de gemeente Harderwijk een project voor meer biodiversiteit gestart. In 2021 is er een webinar Biodiversiteit op het erf georganiseerd en konden bewoners meedoen met een inspiratie-excursie op een erf. Ook zijn biodiversiteitsplannen opgesteld voor erfeigenaren. Op 4 juni 2022 is een workshop Sinusbeheer (insectvriendelijk maaien) georganiseerd. 

Daarnaast worden er vijf bijenoases aangelegd verspreid over de gemeente.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk.

Bij bronverm Henk van den Burg