Project Informatieavond Bloeiend Bijenlandschap Heerde

Bloeiend Bijenlandschap

Het project is gericht op wat bewoners zelf kunnen doen om het voedselaanbod voor wilde bijen en andere bestuivers te verhogen. Het gaat hierbij zowel om het verhogen van het voedselaanbod als het creëren van nestgelegenheid en het beheer.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Heerde en de provincie Gelderland.

Informatieavond 18 april 2023

Bewoners van de gemeente Heerde kunnen dit voorjaar meehelpen om het voedselaanbod voor wilde bijen, vlinders en ander bestuivers uit het cultuurlandschap te vergroten. Op dinsdag 18 april 2023 organiseren de gemeente Heerde en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hierover de inspiratieavond Bloeiend Bijenlandschap’ in dorpshuis het Heerd aan de Griftstraat 8 in Heerde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een kopje koffie/​thee en duurt tot 21.00 uur. 

Wormkruidbij
Foto: Peter Eekelder

Zaaiactie

Tijdens de informatieavond kunnen geïnteresseerde grondeigenaren zich aanmelden voor zaaigoed met bloemen voor wilde bijen, vlinders en andere insecten. Bij de samenstelling van het mengsel wordt rekening gehouden met de grondsoort en de soorten wilde bijen waarvoor Heerde een speciale verantwoordelijkheid heeft. Na de informatieavond kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij SLG. Deelname voor zaaigoed is mogelijk als je vanaf 50 m² beschikbare grond beschikbaar hebt om in te zaaien.

Aanmelden voor zaaigoed is helaas niet meer mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.