Project Bloemen inzaaien door schoolkinderen in Bredevoort

Woensdag 23 maart 2022 hebben schoolkinderen van t Bastion uit Bredevoort wilde bloemen gezaaid voor vlinders en wilde bijen. Zij strooiden het bloemenmengsel op het terrein van het Waterschap Rijn en IJssel aan de Pastoorsdijk in Bredevoort. Het waterschap wil meer inheemse beplanting voor wilde bijen en vlinders aanleggen. Ze wil hier graag basisscholen bij betrekken. De kinderen van t Bastion hielpen daarom met het inzaaien van de berm langs het fietspad bij recreatieterrein de Slingeplas.

Inzaaien en harken

Vrijwilligers van IVN Oude IJsselstreek hebben de kinderen geholpen met het inzaaien. Eerst bekeken de kinderen om hoeveel soorten zaadjes het ging. Dat waren er veel meer dan ze dachten. Daarna gingen ze het mengen met zand en liet vrijwilliger Frank van den Berg zien hoe je moet zaaien: met een lange armbeweging! Dit werd heel serieus genomen. Ook het aanharken van de grond werd daarna heel goed gedaan. In juni gaan de vrijwilligers en de kinderen nog een keer terug om te kijken wat er groeit, bloeit en rondvliegt aan bijen en vlinders.

Bloemenmengsel

Het bloemmengsel bestaat vooral uit tweejarigen en daarnaast vaste planten, zoals margriet, kamille, peen, ooievaarsbek, duizendblad, zandblauwtje en nog veel meer soorten. Ook zijn enkele eenjarige soorten toegevoegd voor een bloemrijk aspect in het eerste jaar. Deze bloemen bieden nectar en stuifmeel voor allerlei insecten en het ziet er mooi uit!

De inzaaiactie met basisscholen komt voort uit de Green Deal Infranatuur die het Waterschap Rijn en IJssel heeft ondertekend waarin het waterschap heeft toegezegd om meer biodiversiteit te ontwikkelen. De inzaaiactie is een samenwerking van het waterschap met lokale vrijwilligers en SLG. Eerder waren er al inzaaiacties met schoolkinderen uit Ulft en Giesbeek.

Inzaaien school bron SLG 2