Project Oprichting boerderijwerkgroep De Klaver

Op de biologische boerderij De Klaver in Angerlo richten we een boerderijwerkgroep op van vrijwilligers die helpen bij het onderhoud en beheer van het landschap rondom de boerderij.

De Klaver is een bijzonder boerenbedrijf, gelegen op Landgoed Bingerden. Deze historische buitenplaats bestaat uit monumentale gebouwen, een landschapspark en omliggende landerijen. Eigenaren Wilbert en Astrid van de Cruijsen pachten een deel van de landerijen voor hun melkveehouderij. De 70 koeien en 40 stuks jongvee grazen op de kruidenrijke graslanden en ook in nabijgelegen natuurgebieden van Natuurmonumenten langs de IJssel.

Buitenwerkdagen voor bewoners in de omgeving van Angerlo

We organiseren op de boerderij buitenwerkdagen waarvoor Wilbert en Astrid bewoners uit de buurt uitnodigen. Het worden gezellige dagen waar iedereen elkaar leert kennen én wat leert over landbouw, landschap en natuur. Het doel is uiteindelijk om een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen dat eens in de zoveel tijd mee wil komen helpen op de boerderij.

Buitenwerkdag De Klaver
Foto: Marcel de Bont

Buitenwerkdag op 10 september 2022

Op zaterdag 10 september is de derde buitenwerkdag bij de biologische melkveehouderij De Klaver in Angerlo. Dan gaan vrijwilligers van de boerderijwerkgroep draad vrijmaken en afrastering neerzetten. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom om te komen helpen met het onderhoud aan het landschap rondom de boerderij. De werkdag duurt van 10.00 tot 12.30 uur. Voor koffie/​thee en iets lekkers wordt gezorgd.

'Alleen begin je niet zo snel aan zo’n klus, het is veel leuker om het met z’n allen te doen.'

Citaat Melkveehouderij De Klaver Wilbert van der Cruijsen
Wilbert van der Cruijsen
Melkveehouderij De Klaver

Aanmelden voor de buitenwerkdag.

Help deze biologische boer en meld je aan voor de buitenwerkdag op 10 september 2022. Na aanmelding ontvang je van tevoren een e-mail met meer details over de locatie en het tijdstip.

Aanmelden