Project Oprichting boerderijwerkgroep Groot Pothoven in De Valk

Op het gemengde veehouderijbedrijf Groot Pothoven van de familie Van den Top in De Valk richten we een boerderijwerkgroep op van vrijwilligers die helpen bij het onderhoud en beheer van het landschap rondom de boerderij.

Wilgen knotten vrouw met helm in knotwilg, wilgen knotten

Buitenwerkdag op vrijdag 8 maart 2024

Op vrijdag 8 maart organiseert SLG een buitenwerkochtend bij Groot Pothoven, de boerderij van de familie Van den Top in De Valk. Samen met vrijwilligers gaan ze knotwilgen snoeien. De werkochtend duurt van 9.30 tot 12.00 uur. We beginnen met koffie/​thee. Doe je mee? Meld je aan met het formulier.

Wekdag bij Groot Pothoven
Bomen knotten bij Groot Pothoven op de eerste werkochtend op 9 februari

Op de eerste buitenwerkochtend op 9 februari hebben vrijwilligers bomen geknot. De klus is nog niet klaar. Help je mee op 8 maart?

Vele handen maken licht werk”

De familie Van den Top, eigenaar van Groot Pothoven, wil het onderhoud van houtsingels, elzensingels en knotbomen graag aanpakken met een vaste groep vrijwilligers. Jantien van den Top: Vele handen maken licht werk. Door samen met een groep aan de slag te gaan kunnen we de biodiversiteit laten groeien.” Het gaat met name om landschapsonderhoud zoals het snoeien van houtsingels, onderhoud aan de knotwilgen en onkruid verwijderen in de weilanden zoals distels en Jakobskruiskruid.

Vrijwilligersgroep

Familie van den Top heeft in De Valk een gemengd veehouderijbedrijf met melkvee, biologische leghennen en vleesvarkens. Samen werken we in het omliggende landschap, eigendom van de boerderij. Hiervoor wordt met behulp van SLG een vrijwilligerswerkgroep opgericht.

Koe Groot Pothoven

Buitenwerkdagen voor bewoners in de omgeving van De Valk

Dit is één van de buitenwerkdagen waarvoor de familie Van den Top bewoners uit de buurt uitnodigt. Het worden gezellige dagen waar iedereen elkaar leert kennen én wat leert over landbouw, landschap en natuur. Het doel is uiteindelijk om een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen dat eens in de zoveel tijd mee wil komen helpen op de boerderij.

Aanmelden voor de buitenwerkdag

Help ook mee zagen en bomen knotten en meld je aan voor de buitenwerkdag op 8 maart 2024. Na aanmelding ontvang je van tevoren een e-mail met meer details over de locatie en het tijdstip.

Aanmelden