Project Oprichting boerderijwerkgroep Hekkert

Het bedrijf van Wim en Frieda Hekkert is een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw. Zij combineren het biologische bedrijf met een paardenpension en doen ook veel aan agrarisch natuurbeheer. Naast de 6 hectare aan hoogstamboomgaard onderhouden ze akkerranden en landschapselementen. Hulp van vrijwilligers bij het onderhoud van de bongerd en andere landschapselementen op het bedrijf is ook zeer welkom. SLG helpt Wim en Frieda bij het opbouwen van een netwerk van vrijwilligers.

Buitenwerkdagen, elke laatste zaterdag van de maand

We organiseren op de boerderij buitenwerkdagen waarvoor Wim en Frieda bewoners uit de buurt uitnodigen. Het worden gezellige dagen waar iedereen elkaar leert kennen én wat leert over landbouw, landschap en natuur. Het doel is uiteindelijk om een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen dat eens in de zoveel tijd mee wil komen helpen op de boerderij. Elke laatste zaterdag van de maand gaan we aan de slag: zaterdag 24 februari en zaterdag 30 maart 2024

Zaterdag 24 februari 2024 gaan we snoeien in de boomgaard. We werken van 9.00 tot 12.30 uur. Meld je even aan, dan zorgen we dat er genoeg koffie klaarstaat! Meld je aan met het formulier.

planten
Bron: Marcel de Bont

Hoogstamboomgaarden

De karakteristieke hoogstamboomgaarden van Wim en Frieda Hekkert uit Terwolde liggen vlak naast de IJsseldijk. In de oogsttijd hangt het vol met honderden kilo’s appels en peren, die de eigenaar maar voor een klein deel gebruikt. Jammer van het fruit dat blijft liggen op de grond. Om dit te voorkomen organiseert de biologisch boer Wim Hekkert plukdagen in oktober. Vrijwilligers helpen hierbij.

Hoogstamboomgaarden zijn karakteristiek voor de vruchtbare oeverwallen van de IJssel maar zijn grotendeels verdwenen. Tien jaar geleden kozen Wim en Frieda ervoor om deze boomgaarden in ere te herstellen. De hoogstamboomgaarden pasten bij ons bedrijf, omdat het op drie manieren inkomsten genereert: gras, fruit en agrarisch natuurbeheer. Daarmee konden we risico’s spreiden en het paste hier in het landschap.”

plukdagen

200 verschillende fruitrassen

In de 7 boomgaarden staan wel 600 bomen met 200 verschillende soorten kersen‑, pruimen‑, appels- en perenrassen. Dat maakt dat er gedurende het plukseizoen steeds kleine hoeveelheden rijp zijn. Iedere soort heeft een gebruiksaanwijzing. Sommige moet je een tijdje laten liggen, andere kun je meteen eten.” Een mix van fruitrassen is te koop via o.a. lokale marken en een lokale online bezorgservice. Het leuke is dat mensen dan de diversiteit in kleur, vorm en smaak van het fruit zelf kunnen ervaren”.

Hekkert

Aanmelden voor de buitenwerkdagen

Elke laatste zaterdag van de maand is er een buitenwerkdag bij mts. Hekkert van 9.00 tot 12.30 uur. Help je mee?

Aanmelden