Project Advies bij onderhoud van je bosrand voor meer biodiversiteit

Ben je eigenaar van een van de kleine bossen in de gemeente West Maas en Waal? Samen met de gemeente voert SLG een project uit voor kleinschalig onderhoud van randen van kleine bossen. Het doel is om samen met eigenaren van de kleine bossen kleine ingrepen uit te voeren waarmee je naast het uitvoeren van het onderhoud ook de diversiteit verbeterd. Deelname is kostenloos.

Kleine bossen zijn belangrijk

In het buitengebied liggen vele kleine bossen. De bosranden zijn belangrijk voor allerlei soorten vogels, reptielen en insecten zoals vlinders. Belangrijk is dat deze bosranden bestaan uit bloeiende en besdragende struiken met een geleidelijke overgang van hoge naar lage begroeiing: de rand- en zoomvegetatie. Bosranden met golvende randen hebben windluwe plekken die op verschillende momenten van de dag opgewarmd worden door de zon. Bosranden in het landschap hebben echter vaak een abrupte en harde overgang naar de omgeving. Met relatief kleine ingrepen kun je dit verbeteren en direct onderhoud aan de bosrand uitvoeren! Denk aan het verwijderen van een boom, afzetten van of juist de aanplant van beplanting.

Bosbeheerplan

Bij deelname aan het project volgt een locatiebezoek door een adviseur van SLG om in het veld de mogelijkheden te bekijken en te bespreken. Op basis daarvan krijg je een kort en bondig bosrandbeheerplan. Dit bestaat uit een ontwerpkaart, een beschrijving van het eindbeeld, beheerinstructies voor de ingrepen en eventueel een beplantingslijst met soorten en aantallen.

Kleine ijsvogelvlinder
Foto: Peter Eekelder

Instructieochtend

Tijdens een instructieochtend krijg je uitleg over de geadviseerde maatregelen. De ochtend wordt georganiseerd op één van de deelnemende locaties. De exacte inhoud hangt af van de locatie en de opgestelde plannen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld welke bomen moeten wijken, waar en hoe nieuwe aanplant komt en hoe gecreëerde ruimte open blijft.

Voorwaarden

  • Na deelname neemt SLG contact met je op voor een veldbezoek komend voorjaar. Aansluitend daarop maken wij het beheeradvies. De instructieochtend is aan het einde van de zomer. Het veldbezoek met beheeradvies en instructie is kostenloos.
  • Plantmateriaal kan tegen een aantrekkelijke korting worden besteld, hiervoor geldt een eigen bijdrage. 
  • Het plantmateriaal wordt in het najaar bij je thuis bezorgd.
  • De daadwerkelijke beheermaatregelen en eventuele aanplant worden door de eigenaren zelf uitgevoerd. 
  • De gemeente West Maas en Waal verzorgt eventueel benodigde vergunningen.

Belangstelling? Geef je met dit formulier op. Let op! Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Helaas is aanmelden niet meer mogelijk.

Meer informatie: projectleider Bendiks Westerink