Project Buitengebied Bennekom in het groen

Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap door het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Buitengebied Bennekom in het Groen’ is gestart in het najaar van 2021.

Samen in het groen

Bin­nen de aan­pak van Dor­pen in het Groen werken we graag samen met de lokale dorps­be­langenor­gan­isaties, dorps­be­won­ers en gron­deigenaren.

Doe mee!
Aanplant Terbork in het Groen bron David van Haren 1 Bron: David van Haren Aanplant Terbork in het Groen