Project Buren in het Groen

Bewoners in het buitengebied van Buren krijgen opnieuw de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/​terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Doe mee met het beplantingsproject Buren in het Groen.

Op woensdag 12 juni organiseren we hierover een informatieavond in Dorpshuis Erichem (Erichemseweg 30 in Erichem). De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur met koffie en thee.
Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en inwoners aan een fraai landschap. Inwoners krijgen de mogelijkheid hun erven te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Buren versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Doe je mee? Meld je vooraf aan. Let op, er kunnen maximaal twintig deelnemers aan het project meedoen. 

Bescherming van landschap hoogstamfruit 2 LR

Streekeigen bomen en struiken

Inwoners kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied van Buren te versterken. Inwoners van het buitengebied van Buren krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen. Het gaat onder andere om hoogstambomen, vogelbosjes, bijenhagen, knotwilgen, solitaire bomen en struweelhagen.

Plantdag Buren in het Groen

Van aanvraag tot aanplanten

Heb je belangstelling voor een advies? Een adviseur van SLG kijkt samen met jou naar de mogelijkheden van landschapselementen op je terrein. De adviseur kan je bezoeken om deze mogelijkheden te bekijken. Op basis van deze informatie ontvang je kosteloos een beplantingsplan. Daarin staan een schets van de inrichting, een lijst met mogelijke planten en een berekening van de financiële bijdrage. Na akkoord wordt de beplanting besteld. Op een gezamenlijke uitdeeldag wordt het plantmateriaal uitgedeeld. Let op: het aantal deelnemers voor een veldbezoek is beperkt. Dus meld je snel aan.

Biodiversiteitsplan ontwerp Bron: Voorbeeld van een landschapsplan

Versterking Burens landschap en biodiversiteit

Een erf dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Landschapselementen, zoals hagen en singels, zorgen ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Ook zorgt veel groen voor voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek.
In eerdere beplantingsprojecten van de gemeente Buren en SLG hebben inwoners honderden hoogstamfruitbomen aangeplant en ook meegedaan aan de uitvoering van biodiversiteitsplannen. In 2023 hebben deelnemers aan Buren in het Groen 3.119 streekeigen struiken, zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en 92 laanbomen en/​of hoogstamfruitbomen op hun eigen terrein geplant.

De gemeente Buren en provincie Gelderland maken het project financieel mogelijk.

Meld je aan voor de informatieavond op 12 juni en / of deelname aan het beplantingsproject Buren in het Groen

Meld je aan voor de informatieavond op 12 juni en / of voor een kostenloos erfbezoek met advies.

Aanmelden