Project Emst in het Groen

Na een geslaagde inspiratieavond van de gemeente Epe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) kunnen inwoners van Emst zich nog steeds aanmelden voor een erfbezoek van onze adviseur. Dankzij het beplantingsproject Emst in het Groen kunnen zij hun erf verfraaien en zo meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied te versterken. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Houtwal aanplanten bron SLG

Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met Emster belang en inwoners aan een fraai landschap. Inwoners krijgen de mogelijkheid hun erven te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Emst versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. In de gemeente Epe zijn eerder beplantingsprojecten georganiseerd waarvoor veel animo was. We gaan nu het beplantingsproject Emst in het Groen organiseren.

Subsidie, advies en ondersteuning

Inwoners kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied van Emst te versterken. Om dit te realiseren is er een speciaal beplantingsproject voor inwoners van het buitengebied van Emst. Zij krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen. Het gaat onder andere om knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en/​of hoogstambomen. De gemeente Epe en provincie Gelderland maken het project financieel mogelijk.

Van aanvraag tot aanplanten

Heb je belangstelling voor een advies? Een adviseur van SLG kijkt samen met jou naar de mogelijkheden van landschapselementen op je terrein. De adviseur kan je bezoeken om deze mogelijkheden te bekijken. Op basis van deze informatie ontvang je kosteloos een beplantingsplan. Daarin staan een schets van de inrichting, een lijst met mogelijke planten en een berekening van de financiële bijdrage. Na akkoord wordt de beplanting besteld. Op een gezamenlijke uitdeeldag wordt het plantmateriaal uitgedeeld.