Project Gebiedsproces Veenhuizerveld

Inspiratieochtend beheer en onderhoud landschapselementen 8 december

Heb jij kleine landschapselementen zoals hagen, houtsingels, boomgaarden of bosjes op je erf of land? Of ben je van plan deze aan te gaan leggen? Tijdens deze inspiratieochtend over beheer en onderhoud van landschapselementen op vrijdag 8 december georganiseerd Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) vanuit het Gebiedsproces Veenhuizerveld krijg je informatie en tips over hoe je met het juiste beheer bij kunt dragen aan de biodiversiteit. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en deelnemers in het gebiedsproces Veenhuizerveld. De bijeenkomst start om 9.30 uur en vindt plaats op het Zorgerf van de familie van der Leest, Veenwaterweg 3b in Putten. Inloop met koffie en thee is om 9.15 uur. Deelname is gratis. 

Kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zoals hagen, struwelen en houtwallen zijn belangrijk voor allerlei dieren. De bloesem is voedsel voor insecten zoals bijen en vlinders. Vogels vinden hier voedsel zoals insecten en bessen en nestelen tussen de beschutting van de takken. Kleine zoogdieren als wezels en hermelijnen gebruiken ze als dekking om zich te verplaatsen door het landschap.

Ecologisch beheer van je erf

Om ervoor te zorgen dat dieren optimaal gebruik kunnen maken van deze parels in het landschap is het essentieel om ze goed aan te leggen en goed te onderhouden. Snoeien doet bloeien! Hoe doe je dat op de juiste manier? Tijdens deze inspiratieochtend krijg je belangrijke handvaten voor aanleg en onderhoud, bijvoorbeeld door je manier van snoeien of maaien aan te passen en kun je met goede moed aan de slag.

De cursus is onderdeel van het gebiedsproces Veenhuizerveld en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

Het gebied Veenhuizerveld ligt in drie gemeenten, het noordelijke deel ligt in de gemeente Putten, het zuidelijke deel in de gemeente Barneveld en een deel in de gemeente Nijkerk. Het gebied grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe en staat op de kaart als Ecologische Verbindingszone (EVZ) tussen de Veluwe en het landgoed Gerven en Hell.

Wil je bijdragen aan het herstel of het versterken van het landschap, dan kun je je bij ons aanmelden. Na jouw aanmelding vindt een oriënterend gesprek plaats naar de mogelijkheden op jouw erf of terrein. Ook krijg je tips en een beheeradvies. In een later stadium kunnen we met ondersteuning van de gemeentes beplantingsplannen opstellen die aansluiten op het gezamenlijk streefbeeld voor Veenhuizerveld vanuit het gebiedsproces. Aanmelden voor een advies is helaas niet meer mogelijk.

Groene Valleilint

Het Veenhuizerveld is onderdeel van het Groene Valleilint en is opgenomen in de omgevingsvisie van de provincie Gelderland als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelzone (GO). Het doel van het project is om een gezamenlijke streefbeeld te ontwikkelen met de grondeigenaren in het gebied. Het streefbeeld gaat over natuurinclusieve landbouw met een duurzaam verdienmodel, vasthouden van water, versterking van het landschap en vermindering van stikstofuitstoot in het gebied.

SLG is betrokken bij dit project om het landschap te versterken en o.a. met particuliere bewoners in het gebied een deel van de ecologische verbindingszone te realiseren.