Project Pilot versterking groenblauwe dooradering Berkelland

Dit jaar starten we met een pilot om de groenblauwe dooradering van het landschap sterker te maken. Daarvoor vragen we de hulp van bewoners en agrariërs in het buitengebied. We vragen hen nieuwe landschapselementen op of dichtbij hun percelen en erven aan te leggen. De provincie Gelderland stelt hiervoor geld beschikbaar. Aanmelden kan hier tot uiterlijk 18 augustus.

0b Boomkikker Han Bouwmeester Bron: Bron: Han Bouwmeester
Foto voor Berkelland Bendiks Westerink Bron: Foto: Bendiks Westerink

Groenblauwe dooradering

Stukken land in agrarisch gebied worden omlijst door bomensingels, houtwallen en sloten. Dat netwerk van landschapselementen noemen we de groenblauwe dooradering.
Het gaat bij de term groenblauwe dooradering niet om de hoeveelheid natuurgebieden. Het netwerk van groene en blauwe elementen’ vormt juist de verbinding tussen de natuurgebieden in het agrarisch cultuurlandschap.

Doel: versterking van biodiversiteit

De aanleg van groene en blauwe elementen vergroot de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Denk aan bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, heggen/​hagen, houtwallen, poelen, knotboomrijen en kleine bosjes. Soorten zoals de steenuil, boomkikker, kamsalamander, patrijs en vleermuizen profiteren hiervan. Het nieuwe groen en blauw biedt extra voedsel en beschutting. En het wordt voor dieren makkelijker om zich in een gebied te verplaatsen. Ook draagt het bij aan de identiteit van de streek.

Steenuil bronverm Wim Weenink 1 HR Bron: Wim Weenink

Focusgebied voor het project

Het pilotgebied omvat de ecologische verbindingszone, Baakse Beek/​Lievelder Beek, Groenlose Slinge en het spoortracé Zutphen-Winterswijk. Maar ook geïnteresseerden uit aanliggende gebieden kunnen meedoen. Dat geldt ook als je een andere geschikte plek binnen de gemeente hebt. De gemeente Oost Gelre start met een vergelijkbaar initiatief. De projecten vullen elkaar aan.

Van aanvraag tot planten

Een adviseur van SLG begeleidt de deelnemers. Samen maken jullie een landschaps- en (ecologisch) beheerplan. Daarna wordt de beplanting besteld en in het najaar uitgedeeld. Het gaat om inheemse en autochtone soorten die de biodiversiteit versterken. Aan de deelnemers vragen we een kleine eigen bijdrage.

Aanmelden voor het project

Help mee om de groenblauwe dooradering in Berkelland te versterken en meld je uiterlijk 18 augustus aan voor het project.

Aanmelden