Project Hoogstambrigade Apeldoorn

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Apeldoorn. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden door ze te snoeien. Hiervoor zijn vrijwilligers met snoeikennis nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert daarom een meerdaagse opleiding voor vrijwilligers. Na de opleiding vormen de deelnemers een zelfstandige Hoogstambrigade en gaan ze samen aan de slag. 

Informatieavond 18 januari 2023

De opleiding start op woensdag 18 januari 2023 met een informatieavond bij de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160, 7345 DG Wenum-Wiesel. Inloop koffie/​thee vanaf 19:15. Aanvang 19:30 uur. Einde 21:00. Je kunt je niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. 

Cursus hoogstamfruit

Meerdaagse opleiding Hoogstambrigade

Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De deelnemers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bijvriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Adviseur Ruud Borkes van SLG geeft de opleiding. Deze bestaat uit vier theorieavonden en vier praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is niet vrijblijvend. Als tegenprestatie vragen we aan de nieuw opgerichte Hoogstambrigade om zelfstandig aan de slag te gaan in diverse boomgaarden in de gemeente Apeldoorn.

De opleiding hoogstamfruit vindt plaats dankzij financiering door gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland.