Project Hoogstambrigade Epe

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Epe. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden door ze te snoeien. Hiervoor zijn vrijwilligers met snoeikennis nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert daarom een meerdaagse opleiding voor vrijwilligers. Na de opleiding vormen de deelnemers een zelfstandige Hoogstambrigade en gaan ze samen aan de slag. 

Informatieavond 12 december 2023

De opleiding start op dinsdag 12 december 2023 met een informatieavond bij het Kulturhus (Rabobank zaal) aan de Stationsstraat 25, 8161 CP in Epe. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Cursus hoogstamfruit

Meerdaagse opleiding Hoogstambrigade

Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De deelnemers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bijvriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Adviseur Ruud Borkes van SLG geeft de opleiding. Deze bestaat uit vier theorieavonden en vier praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is niet vrijblijvend. Als tegenprestatie vragen we aan de nieuw opgerichte Hoogstambrigade om zelfstandig aan de slag te gaan in diverse boomgaarden in de gemeente Epe.

De opleiding hoogstamfruit vindt plaats dankzij financiering door gemeente Epe en provincie Gelderland.