Project Inspiratieochtend biodiversiteit voor buitenlui in Randwijk op 27 augustus 2022

In de gemeente Overbetuwe zijn Dirk Visser en Victor Mensing de ambassadeurs voor het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui. Zij organiseren op zaterdagochtend 27 augustus 2022 voor belangstellenden van dit praktijknetwerk een inspiratieochtend op natuurstudieterrein Lingeland in Randwijk.

Overbetuwe ambassadeur

Kennismaken en excursie

De opzet van die ochtend is om met elkaar kennis te maken en welke doelen we met onze terreinen nastreven. Aansluitend is er een excursie over Lingeland. Daar is in 1974 begonnen met een beheer om de biodiversiteit te vergroten middels de aanplant van 0,5 ha gevarieerd jong bosplantsoen, een kleine halfstam boomgaard en een graslandbeheer van maaien en afvoeren. Na een aantal jaren is er een veedrinkpoel aangelegd en recent is er een bijenhotel gebouwd. Nu, bijna 50 jaar later, is het bos volgroeid, het weiland flink bloemrijk, de poel volop bevolkt met insecten en amfibieën en zorgen de fruitbomen voor volop stuifmeel en nectar in het vroege voorjaar. En er is in al die jaren veel praktijkervaring opgedaan.

Belangstellenden voor deelname aan het netwerk en de inspiratieochtend op Lingeland kunnen contact opnemen en zich opgeven bij Dirk Visser voor nadere informatie en gegevens van verzamellocatie en tijd.

Overbetuwe ambassadeur

Het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

Meld je aan voor de inspiratieochtend

Meld je aan bij ambassadeur Dirk Visser voor de inspiratieochtend.

Conact