Project Ontwikkeling Klompenpad Kilder

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld.

Levend Landschap

Het initiatief voor een Klompenpad was een wens van bewoners voortgekomen uit de Levend Landschapsprocessen die in Kilder en Stokkum momenteel plaats vinden. Enthousiaste bewoners willen samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de gemeente Montferland en andere bewoners en partijen in het gebied twee wandelroutes realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van Kilder en Stokkum beleefbaar maakt.

Staickheimerpad

In Stokkum is in 2021 het Klompenpad geopend: het Staickheimerpad. Dit is het eerste Klompenpad in de gemeente Montferland.

Klompenpaden

Klom­pen­paden zijn beweg­wi­jz­erde, cul­tu­urhis­torische rond­wan­delin­gen door (voor­ma­lig) agrarisch gebied. Lief­st over onver­harde paden dwars door het land van de boer, langs boeren­er­ven en over land­goed­eren. Met het zicht­baar mak­en en her­stellen van oude voet­paad­jes zoals jaag­paden, kerken­paden en school­paad­jes wordt een deel van de iden­titeit van het his­torische land­schap hersteld.

Lees hier meer over Klompenpaden.

Klompenpad Eertbeeckse Beekpad 12