Project Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen

Informatieavond over landschapsimpuls op 12 september 2023 Geannuleerd

De gemeente Heumen is trots op haar landelijke omgeving en daarom is ze ook blij dat ze met het project Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen’ de biodiversiteit en het landschap verder kan versterken. In samenwerking met SLG kunnen inwoners komende winter voor het derde jaar op rij hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken en tevens de biodiversiteit vergroten. Hierover vindt op 12 september 2023 een informatieavond plaats. plaats in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 in Malden. De bijeenkomst begint om 19.30 met een kopje koffie/​thee en duurt tot 21.00 uur. Deze avond is geannuleerd. Aanmelden voor een plan kan nog met het formulier.

Advies

Inwoners van het buitengebied van Heumen kunnen in dit project advies krijgen over de landschappelijke beplanting op hun erf of perceel, van bijvoorbeeld laanbomen, knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen. Ook kunnen zij advies krijgen over meer biodiversiteit op het eigen terrein, dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten.
Ook is het mogelijk om achterstallig onderhoud van karakteristieke landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen en laanbomen aan te pakken. Let op, hiervoor is maar beperkt deelname mogelijk, maximaal vijf adviezen in het project. 

Inventarisatie erf of perceel

Na aanmelding voor dit project neemt een adviseur van SLG contact op met de deelnemer. De adviseur kijkt samen naar het groen op zijn of haar erf en bespreekt de mogelijkheden. Op basis van de inventarisatie stelt de adviseur een inrichtingsplan op. Dit plan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het ecologisch beheer hiervan. Indien wenselijk, is ook het inzaaien van meerjarige inheemse voedselplanten (voor bestuivers) deel van het plan.

Tronkenbij scherm Peter Eekelder Bron: Peter Eekelder Tronkenbij op scherm

Uitdeeldag

Later vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De deelnemers ontvangen de beplanting tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Heumen en provincie Gelderland, zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren.

Doe mee aan de landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen

Wil jij ook maatregelen treffen voor stimulering van de biodiversiteit in en rondom Heumen? Meld je nu aan voor een erfbezoek met gratis advies

Meld je nu aan