Project Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen

Inwoners van het buitengebied van Heumen kunnen in dit project advies krijgen over de landschappelijke beplanting op hun erf of perceel, van bijvoorbeeld laanbomen, knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen. Ook kunnen zij advies krijgen over meer biodiversiteit op het eigen terrein, dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten. Ook is het mogelijk om achterstallig onderhoud van karakteristieke landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen en laanbomen aan te pakken. 

Inventarisatie erf of perceel

Na aanmelding voor dit project neemt een adviseur van SLG contact op met de deelnemer. De adviseur kijkt samen naar het groen op zijn of haar erf en bespreekt de mogelijkheden. Op basis van de inventarisatie stelt de adviseur een inrichtingsplan op. Dit plan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het ecologisch beheer hiervan. Indien wenselijk, is ook het inzaaien van meerjarige inheemse voedselplanten (voor bestuivers) deel van het plan.

Tronkenbij scherm Peter Eekelder Bron: Peter Eekelder Tronkenbij op scherm

Uitdeeldag

Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De deelnemers ontvangen de beplanting tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Heumen en provincie Gelderland, zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren. 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.