Project Landschapsimpuls brongebied Grote Wetering

Boeren, burgers, landgoedeigenaren en recreatieondernemers die wonen of ondernemen in het brongebied van de Grote Wetering kunnen meehelpen om de biodiversiteit van dit bijzondere landschap te versterken. Op 14 februari 2024 organiseerden de gemeenten Voorst en Apeldoorn samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatiebijeenkomst over het project Landschapsimpuls brongebied Grote Wetering” voor inwoners in het noordelijke deelgebied. Met zo’n zeventig belangstellenden was de bijeenkomst zeer geslaagd. 

NB: Alleen inwoners van het deelgebied (zie kaartje) kunnen op dit moment deelnemen.

Meld je aan voor het project met het formulier.

Deelgebied 3 Brongebied Grote Wetering

Groene en blauwe elementen

In dit project kunnen grondeigenaren in een deel van het brongebied van de Grote Wetering verschillende groene landschapselementen aanplanten, die thuishoren in dit gebied. Denk aan struweelhagen, bosjes, hoogstamboomgaarden, houtsingels en boomgroepen. Boomgroepen zijn groepjes van drie of vijf bomen in een weiland die in de zomer zorgen voor schaduw aan paarden en vee. Naast deze groene elementen is het ook mogelijk om blauwe ofwel natte landschapselementen aan te leggen zoals een poel in een weiland of de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Door het versterken van de groenblauwe dooradering in het gebied dragen we bij aan de biodiversiteit en het karakteristieke landschap. Bovendien dragen al deze maatregelen bij aan een beter klimaat en het vasthouden van water in tijden van droogte.

Gratis advies

Grondeigenaren kunnen zich aanmelden voor een gratis advies. Na aanmelding bezoekt een adviseur van SLG je terrein en geeft advies over de inrichting met een beplantingslijst. De eigen bijdrage voor de beplanting is beperkt dankzij een subsidie. Ook is een aanlegvergoeding mogelijk. 

De tweede uitdeeldag van de bomen en struiken vindt eind 2024 plaats. In 2025 komt het derde deelgebied aan bod.

Bijzonder brongebied Grote Wetering

Wat maakt dit gebied in de noordelijke IJsselvallei zo uniek? De Grote Wetering begint als een klein stroompje bij Klarenbeek, loopt tussen Apeldoorn en Twello door en mondt breed uit in de IJssel bij Wapenveld. Het is een afwisselend landschap met weteringen, fraaie landgoederen en natuurparels en aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen. Zo lopen er Klompenpaden door het gebied zoals het Avervoorderpad en het Klarenbeeksepad. Met de aanleg van groene en blauwe landschapselementen versterken we de biodiversiteit en het karakteristieke landschap van het gebied. Doe je mee?

Grote Wetering
Grote Wetering bij Klompenpad Avervoorderpad Beeld: Arco Hak

Projectgebied

Het is een meerjarig project. Het project richt zich nu op het tweede deelgebied zoals aangeduid op dit kaartje. Bekijk op dit kaartje het totaalgebied.

Dit project is een regiodeal Veluwe project en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn en gemeente Voorst.

Meld je aan voor het tweede deelgebied van het project brongebied Grote Wetering

Meld je aan voor deelname aan het tweede deelgebied van het project brongebied Grote Wetering.

Aanmelden

We wonen in een natuurlijke omgeving en vinden het belangrijk om het te vergoenen. Het is een mooi initiatief dat je hierbij wordt geholpen en dat je een bijdrage kunt leveren aan de biodiversiteit

Fallback Portret
Jordy Brinkman en Anouk Berends
Deelnemers brongebied Grote Wetering
DSC 0166 gemeente apeldoorn grote wetering Bron: Uitdeeldag Brongebied Grote Wetering

Eerste uitdeeldag met honderden bomen en duizenden struiken 

Grondeigenaren in het brongebied van de Grote Wetering hebben 400 bomen en meer dan 12.300 struiken geplant. Veertig inwoners uit het eerste deelgebied deden mee. Vrijdag 1 december 2023 vond de uitdeeldag plaats bij Kampeerhoeve Bussloo, Grotenhuisweg 50 in Wilp. Wethouders Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn en Bert Visser van de gemeente Voorst trapten de uitdeeldag af en plantten een boom. 

Grondeigenaren hebben groene landschapselementen aangeplant, die thuishoren in dit gebied zoals struweelhagen, bosjes, hoogstamboomgaarden en houtsingels. Boeren planten bijvoorbeeld groepjes bomen in hun weilanden die in de zomer schaduw aan paarden en vee geven. Ook was er belangstelling om poelen aan te leggen. Een landgoedeigenaar gaat een laan met paardenkastanjes aanplanten en houtsingels herstellen. Door het versterken van de groenblauwe dooradering’ in het gebied dragen ze bij aan de biodiversiteit en het karakteristieke landschap. Bovendien dragen deze maatregelen bij aan een beter klimaat en het vasthouden van water tijdens droogte.

Deelnemers Jordy Brinkman en Anouk Berends uit Apeldoorn hebben op het weiland rondom hun huis een meidoornhaag, een houtsingel en knotwilgen geplant.