Project Landschapsimpuls brongebied Grote Wetering

Boeren, burgers, landgoedeigenaren en recreatieondernemers die wonen of ondernemen in het brongebied van de Grote Wetering kunnen meehelpen om de biodiversiteit van dit bijzondere landschap te versterken. Op dinsdag 30 mei organiseerden de gemeenten Voorst en Apeldoorn samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatiebijeenkomst over het project Landschapsimpuls brongebied Grote Wetering” bij Jachtlust Sportcafé, Jachtlustplein 5 in Twello. Wethouder Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn was hierbij ook aanwezig. Aanmelden voor het project kan nog steeds via onderstaand formulier.

NB: Alleen inwoners van het deelgebied (zie kaartje) kunnen op dit moment deelnemen.

deelgebied 1 brongebied Grote Wetering

Groene en blauwe elementen

In dit project kunnen grondeigenaren in een deel van het brongebied van de Grote Wetering verschillende groene landschapselementen aanplanten, die thuishoren in dit gebied. Denk aan struweelhagen, bosjes, hoogstamboomgaarden, houtsingels en boomgroepen. Boomgroepen zijn groepjes van drie of vijf bomen in een weiland die in de zomer zorgen voor schaduw aan paarden en vee. Naast deze groene elementen is het ook mogelijk om blauwe ofwel natte landschapselementen aan te leggen zoals een poel in een weiland of de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Door het versterken van de groenblauwe dooradering in het gebied dragen we bij aan de biodiversiteit en het karakteristieke landschap. Bovendien dragen al deze maatregelen bij aan een beter klimaat en het vasthouden van water in tijden van droogte.

Informatiebijeenkomst op 30 mei 2023

Op de informatiebijeenkomst werd een toelichting gegeven over de plannen voor het brongebied de Grote Wetering. SLG gaf een presentatie over de verschillende landschapstypen, welke landschapselementen er thuishoren en hoe je als grondeigenaar kunt bijdragen aan de biodiversiteit. Je kon je tijdens de bijeenkomst opgeven voor een gratis advies. Na aanmelding bezoekt een adviseur van SLG je terrein en geeft advies over de inrichting met een beplantingslijst. De eigen bijdrage voor de beplanting is beperkt dankzij een subsidie. Ook is een aanlegvergoeding mogelijk. Meld je ook aan voor het project.

Bijzonder brongebied Grote Wetering

Wat maakt dit gebied in de noordelijke IJsselvallei zo uniek? De Grote Wetering begint als een klein stroompje bij Klarenbeek, loopt tussen Apeldoorn en Twello door en mondt breed uit in de IJssel bij Wapenveld. Het is een afwisselend landschap met weteringen, fraaie landgoederen en natuurparels en aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen. Zo lopen er Klompenpaden door het gebied zoals het Avervoorderpad en het Klarenbeeksepad. Met de aanleg van groene en blauwe landschapselementen versterken we de biodiversiteit en het karakteristieke landschap van het gebied. Doe je mee?

Grote Wetering
Grote Wetering bij Klompenpad Avervoorderpad Beeld: Arco Hak

Projectgebied

Het is een meerjarig project. Het project richt zich nu op het eerste deelgebied zoals aangeduid op dit kaartje. Bekijk op dit kaartje het totaalgebied.

Dit project is een regiodeal Veluwe project en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn en gemeente Voorst.

Meld je aan voor deelname aan het eerste deelgebied van het project brongebied Grote Wetering

Je kunt je nog aanmelden voor deelname aan het eerste deelgebied van het project en bijdragen aan de groenblauwe dooradering van het brongebied Grote Wetering.

Aanmelden