Project Kwaliteitsimpuls landschap

Bewoners van gemeente Voorst midden, Posterenk en omgeving kunnen meehelpen om de biodiversiteit van het landschap te versterken. Voor Posterenk is dit voorjaar een dorpsvisie vastgesteld. Een van de uitvoeringsonderdelen is het versterken van de biodiversiteit van het landschap. 

Wil je je erf aantrekkelijker maken met streekeigen bomen en struiken? Wil je meer vogels en vlinders op jouw terrein? Dat kan! Particulieren en agrariërs in het buitengebied van Voorst midden en Posterenk en omgeving kunnen meedoen aan dit unieke beplantingsproject. Hiermee wil de gemeente Voorst in samenwerking met SLG en provincie Gelderland de biodiversiteit in het buitengebied vergroten door het aanplanten van streekeigen beplanting en/​of het inzaaien van bloemenranden. Doe je mee?

Informatieavond 13 oktober 2022

Op 13 oktober organiseren de gemeente Voorst en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een inspiratieavond Kwaliteitsimpuls Landschap” bij stichting Pampus aan de Knibbelallee 3 in Wilp. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een kopje koffie/​thee en duurt tot 21.30 uur. Tijdens de informatieavond over het beplantingsproject horen de aanwezigen een aantrekkelijk en herkenbaar verhaal over landschap, biodiversiteit en erven gericht op de eigen lokale situatie. Tevens worden de randvoorwaarden en kansen van deelname geschetst en kan men zich direct aanmelden voor een erfbezoek met een kosteloos beplantingsplan.

Inventarisatie erf/​perceel

Na aanmelding voor dit project neemt een adviseur van SLG contact op met de deelnemer. De adviseur kijkt samen naar het groen op zijn of haar erf en bespreekt de mogelijkheden. Op basis van de inventarisatie stelt de adviseur een inrichtingsplan op. Dit plan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het ecologisch beheer hiervan. Indien wenselijk is ook het inzaaien van meerjarige inheemse voedselplanten (voor bestuivers) deel van het plan.

Erfbezoek met advies

Uitdeeldag

Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De beplanting ontvangen de deelnemers tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Voorst en provincie Gelderland zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren.

Uitdeeldag

Interesse om deel te nemen aan het beplantingsproject?

Meld je aan voor de informatieavond op 13 oktober. Direct aanmelden voor het beplantingsproject kan ook.

Aanmelden