Project Kwaliteitsimpuls landschap

Bewoners van gemeente Voors kunnen meehelpen om de biodiversiteit van het landschap te versterken. Een van de uitvoeringsonderdelen is het versterken van de biodiversiteit van het landschap. 

Wil je je erf aantrekkelijker maken met streekeigen bomen en struiken? Wil je meer vogels en vlinders op jouw terrein? Dat kan! Particulieren en agrariërs in het buitengebied van Voorst kunnen meedoen aan dit unieke beplantingsproject. Hiermee wil de gemeente Voorst in samenwerking met SLG en provincie Gelderland de biodiversiteit in het buitengebied vergroten door het aanplanten van streekeigen beplanting en/​of het inzaaien van bloemenranden. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Interesse om deel te nemen aan het beplantingsproject?

Meld je aan voor een kostenloos erfbezoek door onze adviseur en ontvang een advies voor erfinrichting en beplanting.

Aanmelden

Inventarisatie erf/​perceel

Na aanmelding voor dit project neemt een adviseur van SLG contact op met de deelnemer. De adviseur kijkt samen naar het groen op zijn of haar erf en bespreekt de mogelijkheden. Op basis van de inventarisatie stelt de adviseur een inrichtingsplan op. Dit plan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het ecologisch beheer hiervan. Indien wenselijk is ook het inzaaien van meerjarige inheemse voedselplanten (voor bestuivers) deel van het plan.

Erfbezoek met advies

Uitdeeldag

Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling van het plantmateriaal plaats. De beplanting ontvangen de deelnemers tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van gemeente Voorst en provincie Gelderland zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buitengebied te creëren.

Uitdeeldag