Project Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer

SLG organiseert in opdracht van de provincie Gelderland een Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer voor Gelderse gemeenten en provincie. Het leernetwerk is gestart in 2019 en 2020 met als focus ecologisch bermbeheer. In 2022 en 2023 wordt het leernetwerk voorgezet en is de scoop verruimd. Naast ecologisch bermbeheer pakt het leernetwerk ook onderwerpen op rond ecologisch groenbeheer en de aanpak van exoten. Het leernetwerk heeft als doel om ecologisch berm- en groenbeheer in heel Gelderland te stimuleren. Bloeiende bermen en groenstroken dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren. Het Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer geeft gelegenheid om van elkaar te leren door uitwisseling van kennis en ervaring.


Bent u werkzaam bij een gemeente of de provincie in Gelderland en wilt u deelnemen aan het Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer? Dan kun u contact opnemen met coördinator Robbin Buitink. Na aanmelding ontvangt u de uitnodigingen voor toekomstige bijeenkomsten van het leernetwerk.

Programma 2022

Bijeenkomst 1 Dinsdag 24 mei 2022

Introductie Leernetwerk Ecologisch Berm- en Groenbeheer (R. Buitink, SLG)
De Berm als Landschaps- en biodiversiteitsversterker (M. de Jonghe, Oude IJsselstreek)

Bijeenkomst 2 Maandag 4 juli 2022, 15:00 – 16:30 uur: Webinar Stand van zaken KleurKeur

Anthonie Stip van de Vlinderstichting geeft een toelichting over de stand van zaken rondom het KleurKeur. Hij gaat in op de huidige gecertificeerde bedrijven en lopende bestekken. Nieuwe ontwikkelingen zoals de keuring van nieuwe maaimachines en KleurKeur voor oevers en watergangen komen ook aanbod. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en discussie.
Locatie: online. Meer informatie en de mogelijkheid voor aanmelden volgt z.s.m.

Bijeenkomst 3 Dinsdag 20 september 2022 in de ochtend: Ecologisch Groenbeheer bij de gemeente Epe

De gemeente Epe start in 2022 in een aantal wijken met Ecologisch Groenbeheer. Ron Kamperman geeft een toelichting over dit nieuw opgestelde beleid. Tijdens een excursie bekijken wij een aantal locaties waar dit ecologische beheer wordt toegepast.
Locatie: gemeentehuis Epe. Meer informatie en de mogelijkheid voor aanmelden volgt z.s.m.

Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer

Bijeenkomsten 2021

Online symposium Toekomst van Ecologisch Bermbeheer op 5 februari 2021. Kijk het symposium terug.

Bijeenkomsten in 2020

 • Bijeenkomst 1 op 6 februari 2020: Ecologisch bermbeheer en monitoring
  Waarom is monitoring belangrijk bij ecologisch bermbeheer? Hoe kun je gewenste vegetatietypen vertalen naar beheerpakketten, speciaal voor bermen?Deze bijeenkomst is verzorgd door Ecogroen.
  Oogst bijeenkomst 1 op 6 feb 2020
 • Bijeenkomst 2 op 17 september 2020: Kleurkeur
  Wat houdt dit keurmerk in, wat zijn de ontwikkelingen en eerste resultaten? Hoe kunnen Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie hier gebruik van maken?
  Deze bijeenkomst is verzorgd door de Vlinderstichting.
  Oogst bijeenkomst 2 op 17 september 2020
 • Bijeenkomst 3 op 29 oktober 2020: Ecologisch bermbeheer: vertaling naar bestek of interne opdracht
  Hoe vertaal je het gewenste bermbeheer naar een bestek, sturend op resultaat of op de aard van de werkzaamheden? Hoe neem je uitvoerenden binnen eigen organisatie mee op weg naar ecologisch bermbeheer? Hoe kun je bij het uitzetten van een opdracht (extern of intern) rekening houden met beschermde soorten?
  Oogst bijeenkomst 3 (29 oktober):
  Presentatie Apeldoorn Uitvoering ecologisch bermbeheer
  Presentatie Kruidenrijk bermbeheer Arnhem
  Presentatie Waterschap Vallei en Veluwe Dijkenbestek 2015 2023
 • Bijeenkomst 4 op 26 november 2020: Ecologisch bermbeheer en samenwerking
  Biodiversiteit houdt zich niet aan de grenzen van ons eigen werkgebied. Hoe kun je samenwerken om biodiversiteit van bermen en aangrenzende percelen te bevorderen? Hoe geven we deze samenwerking vorm? Met aansprekende voorbeelden uit Gelderland en daar buiten.

Bijeenkomsten in 2019

 • Bijeenkomst 1: Waarom ecologisch bermbeheer?
  Wat verstaan we precies onder ecologisch bermbeheer? Welke motieven liggen ten grondslag aan de keuze voor ecologisch bermbeheer? Of juist aan de keuze om er (nog) niet aan te beginnen? Na een kennismakingsronde wisselen deelnemers uit hoe hun organisatie zich verhoudt tot ecologisch bermbeheer.
  Oogst bijeenkomst 1
 • Bijeenkomst 2 en 3: Methoden en effecten van ecologisch bermbeheer
  Hoe beheren we bermen ecologisch (methoden) en wat zijn de beoogde effecten? Wat zijn de kosten en baten, letterlijk en figuurlijk? Een uitgebreid onderwerp waaraan het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer twee bijeenkomsten wijdt.
  Oogst bijeenkomst 2 Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

  Oogst bijeenkomst 3 Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer
 • Bijeenkomst 4: Verwerking van bermmaaisel tot duurzame producten en goed opdrachtgeverschap
  Hoe kan bermmaaisel verwerkt worden tot duurzame producten, zoals bijvoorbeeld Bokashi? En hoe kunt u aansturen op het gebruik van reststromen voor duurzame producten bij aanbestedingen? Ger Kappert van het bedrijf Bij de Oorsprong’ en Olga v.d. Veer van provincie Gelderland delen hun kennis en ervaring. Eveneens komt het onlangs gelanceerde Kleurkeur aan bod.
 • Bijeenkomst 5: Ecologisch bermbeheer en bewoners
  Meenemen van bewoners in uw verhaal/​ambitie, hoe doet u dat? Hoe speelt u in op participatie? Door bewoners op een positieve manier te benaderen, kunt u veel weerstand voorkomen.
  Presentatie bijeenkomst 5
  Presentatie gemeente Arnhem