Project Levend Landschap Aalst

Aalst heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te verfraaien en beter beleefbaar te maken voor bewoners start dorpsraad Aalst in samenwerking met SLG en gemeente Zaltbommel het project Levend Landschap, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Gelderland.

Ideeën en wensen

Bloeiende bermen rond Aalst, aanplant van bloembollen en hoogstamfruitbomen, de realisatie van een trekpontje en de aanleg van een wandelpad. Dit is een greep uit de ideeën die bewoners van Aalst naar voren hebben gebracht tijdens de ideeënavond.

Inspiratieochtenden over biodiversiteit

SLG organiseerde twee inspiratieochtenden over biodiversiteit. Deelnemers zagen op een prachtige locatie in Aalst inspirerende voorbeelden hoe ze hun perceel aantrekkelijker kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leerden over inrichting en beheer van landschapselementen als bloemrijk grasland, heggen, knotbomen en poelen in het belang van allerlei dieren.

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in Aalst. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het landelijk gebied is namelijk steeds eenvormiger geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Gelukkig kunnen we zelf iets doen voor meer biodiversiteit op uw eigen perceel. De inspiratieochtenden waren wensen van inwoners uit Aalst om wat meer te doen aan biodiversiteit.

Holle braamstengels prima nestplek voor wilde bijen

Door vlinderstruik, vlier, braam en andere struiken met holle stengels gefaseerd te snoeien, kunt u bijvoorbeeld bijdragen aan natuurlijke nestgelegenheid van wilde bijen. Wilt u iets doen voor hommels? Een hoop stenen die u langere tijd laat liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook allerlei kikkers vinden hier een geschikte schuilplek. Wist u dat een takkenhoop op een plekje achteraf van levensbelang kan zijn, bijvoorbeeld voor jonge vogels die het nest hebben verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. Onmisbaar voor tuinen met katten!

Blackberry g5447f1c2f 640 Wilde braam Wilde braam