Project Levend Landschap Ede-Veldhuizen

Ede-Veldhuizen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start SLG het project Levend Landschap.

Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. 

Ideeën verzamelen

Onderdeel van Levend Landschap Ede-Veldhuizen is de oprichting van een Heide- en bosbeheergroep.

Tijdens een informatieavond hebben wij ideeën verzameld om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Ede-Veldhuizen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie, educatie/​jeugd en toegankelijkheid.

Samen maken we het landschap rond Ede nog mooier!

Heide Bron Pexels luneburg heath 431792 1920