Project afgerond Levend Landschap Gendt-Doornenburg

Samen met bewoners in Gendt en Doornenburg zijn we in het voorjaar van 2021 gestart met het project Levend Landschap Gendt-Doornenburg.

De realisatie van een wilgenbosje in Doornenburg, een wandelpad door de Roswaard, een voedselbos en insectenhotels bij kasteel Doornenburg, bijenlinten in het buitengebied en een bankje bij de Peppelgraaf. Dit zijn enkele concrete plannen uit Levend Landschap die inwoners uit Gendt, Hulhuizen en Doornenburg de komende jaren willen uitvoeren. Hierbij kunnen ze hulp van mede-inwoners goed gebruiken. Dit kan op allerlei manieren: bijvoorbeeld een helpende hand bij aanplant of ideeën aandragen. Dit project is afgerond.

4x3 Klompenpad wandelen boomgaard

Concrete plannen

Andere concrete plannen zijn: een bankjeswandelroute maken in Gendt, aanplant van bomen en struiken in het buitengebied van Doornenburg-Gendt. Al deze plannen komen voort uit het bewonersproces Levend Landschap Gendt-Doornenburg waarin inwoners hun ideeën en wensen voor hun eigen omgeving en landschap naar voren brachten. SLG begeleidt het proces en ondersteunt bij de concrete uitvoering. De komende jaren gaan deze inwoners hiermee verder aan de slag. U kunt zich hierbij aansluiten. Ook komt er een cursus over biodiversiteit voor een nieuw op te richten werkgroep Biodiversiteit.

Levend Landschap Gendt Doornenburg is een initiatief van Stichting Lingewaard Natuurlijk, werkgroep Doornenburg, Gendt Vooruit, gemeente Lingewaard en SLG. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lingewaard en de Provincie Gelderland.

Wilgen kweken voor biodiversiteit en de mandenmakerij

Een van de plannen die nu wordt uitgevoerd is de aanleg van een griend in Doornenburg, ingebracht door de Werkgroep Doornenburg. Het doel is meer landschappelijke variatie door streekeigen struiksoorten, meer voedselaanbod voor insecten, aanleg van uniek cultuurhistorisch element (griend) en behoud van het ambacht mandenvlechten. Bij Doornenburg ligt een perceel dat de werkgroep graag in gebruik wil nemen als griend. Hierop wil zij wilgen kweken voor de mandenmakerij. Dit is een zeer oud ambacht en raakt steeds verder in de vergetelheid.

Manden werden in de jaren zestig van de vorige eeuw nog veel gebruikt in de fruitteelt in de Betuwe. Wie kent niet de hoenderik, de bussel of andere gebruiksvoorwerpen uit die tijd. In Doornenburg en omgeving zijn nog steeds enkele mandenmakers actief die het ambacht willen behouden en daarnaast ook uitdragen. Ieder jaar in november/​december worden de wilgen gesnoeid en worden de stekken gedroogd. Na een periode van minimaal een jaar drogen worden de wilgen gebruikt voor het maken van manden. De groep gaat komend jaar aan de slag met de aanleg. Voor de realisatie hiervan heeft de initiatiefgroep een subsidie ontvangen via de regeling Groene Initiatieven.