Project Levend Landschap Haarlo

Haarlo heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Haarlo’s Belang, SLG en de gemeente Berkelland het project Levend Landschap Haarlo.

Ideeënavond op 21 maart 2024

Meer bloemrijke bermen en randen, het opruimen van zwerfafval, wandel- en fietsroutes verbeteren, zichtbaar maken van boerderijnamen, aan de slag met streekeigen beplanting of verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels? Heb je ideeën om het landschap van Haarlo aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Haarlo op donderdag 21 maart. De ideeënavond begint om 19.30 uur in Kulturhus t Stieltjen aan de Wolinkweg 12 in Haarlo. Iedereen uit Haarlo is van harte welkom!

Aanplanting Website 056 Marcel de Bont Fotografie

Ideeën verzamelen

Tijdens deze eerste avond wil de werkgroep ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie van Haarlo een impuls te geven. Voorbeelden van initiatieven zijn: aan de slag met streekeigen beplanting, het verbeteren van fiets- en wandelroutes, meer bloemrijke bermen en randen, het zichtbaar maken van boerderijnamen, het opruimen van zwerfafval of het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels.

Uitwerken en uitvoeren plannen op 11 april

Na de eerste avond vindt een tweede bijeenkomst plaats op donderdag 11 april om 19.30 uur in HCR Prinsen (gewijzigde locatie!), Eibergseweg 13 in Haarlo. Dan worden de ideeën uit de eerste bijeenkomst verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst zullen er werkgroepen met kartrekkers gevormd worden, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Haarlo met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.

Levend Landschap Haarlo wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Berkelland en de provincie Gelderland.

Help mee in Haarlo

Neem contact op met projectleider Bendiks Westerink

Doe mee!