Project Levend Landschap Larense Broek

De Larense Broek heeft een aantrekkelijk buitengebied. Maar het kan nog beter! Om de waarden in het buitengebied beter beleefbaar te maken en verder te versterken start Stichting Buurtbelangen Larense broek samen met SLGhet project Loarns Landschap. We bestuderen samen met u als bewoner het landschap, leren over de historie en denken na over de toekomst. Het landschap is veranderlijk: 100 jaar geleden zag het er heel anders uit en ook in de toekomst zal het landschap anders zijn dan vandaag. Wij willen graag dat jij als bewoners meedenkt over het Loarns Landschap. Welke wensen en ideeën heb jij? Wat wil je doen om het landschap te versterken? Ook geven we een cursus over het landschap met een veldmiddag. Doe je mee?

Het proces Levend Landschap Larense Broek is gestart in 2021.

Meer over Levend Landschap

Het Loarns Landschap is een Levend Landschapsproces van SLG. Het is streekgericht, ambities en ideeën komen uit het dorp, bewoners voeren samen uit, het is gericht op het ontstaan van vrijwilligersgroep(en). De gemeente participeert en faciliteert en SLG ondersteunt.We hebben dit proces de afgelopen jaren en veel Gelderse dorpen en streken doorlopen, en er zijn veel mooie resultaten.

Kijk hier voor info over het proces Levend Landschap en enkele voorbeelden.


Loarns Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lochem en de Provincie Gelderland.

Wat gaan we doen?

Het project ziet er als volgt uit:

  • 8 maart 2021: startavond. Verteld wordt wat het project Loarns landschap precies inhoudt, SLG stelt zich voor, en het eerste deel van de cursus over het landschap wordt gegeven. En jij kunt je eerste ideeën inbrengen.
  • 25 maart 2021: tweede deel van de cursus over het Loarns Landschap. Je leert over het ontstaan van de Larense Broek, over de samenhang in het landschap en hoe het landschap is veranderd in de afgelopen eeuwen.
  • 9 april 2021: het veld in: op een erf in de buurt wordt de veldmiddag van de cursus gegeven (als dat kan ivm corona).
  • Eind april 2021: (digitale) uitwerkavond. Welke ideeën zijn ingediend? Kunnen ze nog iets verder uitgewerkt worden? Zijn er mensen die bij de realisatie van de ideeën betrokken willen worden? Na het verzamelen van de ideeën neemt de werkgroep contact op met instanties die wellicht kunnen helpen de plannen werkelijkheid te maken: gemeente, waterschap en in dit geval ook Lochem Energie. Als duidelijk waar kansen liggen, wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die wordt terug gemeld aan de buurt. En dan gaan we echt aan de slag!

Ideeën voor landschapsprojecten

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het alleen bij praten blijft. We willen ook projecten uitvoeren. Ook hier ligt nog niets in vast, maar u kunt denken aan de volgende thema’s: landschap, ecologie/​biodiversiteit , erfgoed, cultuurhistorie en streekgeschiedenis, toegankelijkheid en recreatie, educatie/​jeugd betrekken.

Ter inspiratie enkele voorbeeldprojecten uit andere plaatsen: inzaaien van bermen, aanplant van erven, vastleggen van streekverhalen, wandelpaden herstellen, aanleg en herstel knotwilgen, erven en gronden streekeigen inrichten, erven cursus, zaaien van granen, onderhouden van houtwallen, zwaluwoeverwal aanleggen, historisch landschap herstellen, achterstallig onderhoud van oppakken.

Klompenpad Eertbeeckse Beekpad 10