Project Levend Landschap Lievelde

Lievelde heeft een aantrekkelijk buitengebied. De waarden in dit buitengebied willen we behouden, verder versterken en beter beleefbaar maken voor bewoners. Daarom start Lievelds Belang met medewerking van gemeente Oost Gelre, SLG en provincie Gelderland het project Levend Landschap Lievelde. 

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Lievelde

Het aanplanten van hagen, het inzaaien van akkerranden met bloemmengsels, het oprichten van een uilenwerkgroep en het beter zichtbaar en toegankelijk maken van de Schans. Dit zijn slechts een paar van de ruim veertig ideeën die bewoners hebben aangedragen tijdens de eerste bijeenkomst van Levend Landschap Lievelde op 18 september 2023

Uitwerkavond op 23 oktober

Tijdens de tweede bijeenkomst worden deze ideeën verder uitgewerkt. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 23 oktober in het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde. De aanvang is om 19.30 uur met een kopje koffie en thee. Iedereen uit Lievelde is weer van harte welkom!


Levend Landschap Ideeënavond

Uitwerken en uitvoeren plannen

Voor de eerste bewonersavond van Levend Landschap Lievelde was veel belangstelling en interactie waarbij allerlei ideeën en wensen naar voren zijn gebracht voor een aantrekkelijker landschap. Op de tweede bewonersavond van 23 oktober worden deze ideeën verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we werkgroepen met kartrekkers vormen, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Lievelde met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.