Project Levend Landschap Lievelde

Lievelde heeft een aantrekkelijk buitengebied. De waarden in dit buitengebied willen we behouden, verder versterken en beter beleefbaar maken voor bewoners. Daarom wil Lievelds Belang met medewerking van gemeente Oost Gelre, SLG en provincie Gelderland het project Levend Landschap Lievelde starten. Om aan de slag te kunnen willen we graag weten wat op dit gebied onder de bevolking leeft. Op 18 september is hierover een informatieavond. Meld je aan.

Informatieavond 18 september

Wie heeft er een goed idee? Tijdens deze eerste avond op 18 september 2023 zal SLG uitleg geven over het project, over het Lieveldse landschap en voorbeelden noemen. Het doel van deze avond is ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie van Lievelde een impuls te geven. Er is ruimte voor alle mogelijke ideeën en plannen over thema’s als landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd- en natuureducatie.
Alle inbreng van klein tot groot is welkom. Voorbeelden van initiatieven zijn: het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels door het maken van bijenhotels en nestkasten voor vogels, het oprichten van een natuurwerkgroep, aan de slag met streekeigen beplanting, het verbeteren van fiets- en wandelroutes, meer bloemrijke bermen en randen, het opruimen van zwerfafval enzovoorts.

Als je geïnteresseerd bent naar Levend Landschap Lievelde, kom dan naar de ideeënavond op maandag 18 september. De avond begint om 19.30 uur in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 te Lievelde. De ideeënavond duurt tot 21.00 uur. Iedereen van jong tot oud uit Lievelde is welkom!

Levend Landschap Ideeënavond

Meld je aan voor de ideeënavond op 18 september

Als je geïnteresseerd bent in Levend Landschap Lievelde, kom dan naar de ideeënavond op maandag 18 september.

Aanmelden